Kárpátaljai szatmári irgalmas nővér örökfogadalma Túrócremetén.

A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári irgalmas nővérek kongregációjának szlovákiai provinciája különös ünnepnek örvendett augusztus elején, három fiatal nővér, köztük az egyházmegyénkből származó Tótin Zuzanna nővér, tett örökfogadalmat, vagyis kötelezte el magát egész életére Krisztus és a Kongregáció szolgálatára.

 

Az örökfogadalomra a szlovákiai Túrócremetén, mai nevén Vrickon, a provinciai központ templomában került sor.
Mivel Zuzanna nővér közel négy éve a rahói plébánia területén dolgozik, egy kis küldöttséggel mi is elindultunk, hogy osztozzunk a nővér életének legfontosabb napján örömeiben, ünnepében.
A szentmise elején a rendtársak ünnepi énekének és előjáróik kíséretében vonult a három nővér az oltárhoz, egy-egy mécsest helyezve az oltár elé. Az ünnepi szentmise főcelebránsa, az egykor egyházmegyénkben szolgáló, ma pedig a szlovákiai lazarista tartományfőnök, Jozef Noga atya volt, akivel együtt szolgáltak az oltárnál egyházmegyénk papjai is, Mikulyák László, Mankovics Sándor és Talapkanich Mihájló atyák.
A mindenszentek litániájának éneklése közben a nővérek az oltár elé borultak, a világnak egészen megsemmisülésük, és Krisztus szolgálatának való átadásuk kifejezéseként, majd egyenként az oltár elé térdelve ünnepélyes örökfogalmat tettek, kifejezve szabad és egész életre szóló elhatározásukat a kongregáció kötelékében.
A befogadás szertartásában Ignácia anya és Blázsejá tartományfőnöknő hivatalosan is a Szatmári nővérek kongregációjának tagjaivá fogadták a nővéreket, biztosítva őket további imádságaikról és vezetésükről a rendi életben. Jozef atya ezután a Krisztusnak való jegyességnek jelképeként gyűrűt adott át a nővéreknek.
Az eucharisztikus ünneplés végén az újonnan örökfogadalmat tett nővérek megköszönték szüleiknek az élet ajándékát, magisztráiknak és előjáróiknak a szerzetesi életbe való beilleszkedés segítését, és a nővéri fogadtatást.
A szentmise után Zuzanna nővér a sok mosoly, virág, ajándék mellett a legőszintébb testvéri és baráti jókívánságokat kapta családjától, a plébániánkon szolgáló atyáktól, barátoktól. A közös fényképezés után az ünnepség agapéval folytatódott a rendházban.
A nővéreknek ezentúl egy feladatuk maradt – mindhalálig hűségesen kitartani az Istennek való szentteltségben.
Ehhez kérjük számukra Isten bőséges áldását és Páli Szent Vince közbenjárását.

Rahói plébánia