Templombúcsú és aranymise Kőrösmezőn

Aranymise KőrösmezőnSzép, napsütéses időre ébredtek a kőrösmezői hívek június 29-én, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén. Ez az ünnep kettős örömet hozott, egyrészt mert a főapostolok ünnepe a templom búcsúünnepe, másrészt, mert ekkor mutatta be aranymiséjét, a napokban pappászentelésének 50. évfordulóját ünnepelő Bohán Béla beregszászi plébános, aki két évtizeddel ezelőtt volt az egyházközség lelkipásztora.

Kicsik és nagyok öltöttek ünnepi ruhát és indultak a fenyőágakkal díszített, és a vértanúságot szimbolizáló piros színbe öltöztetett templomba. A kőrösmezőieken kívül érkeztek zarándokok Rahóról, Zipsereiből, Tiszabogdánból, Szvidovecről, sőt távolabbi vidékekről is. Ünnepi harang- és orgonaszó közben vonult a papság és a segédkezők a templomba. A szentmise elején Mikulyák László jelenlegi lelkipásztor köszöntötte aranymisés paptestvérét, majd megkérte, hogy mielőtt bemutatná az ünnepi szentmisét, áldja meg a templom új oltárképét, amely éppen az ünnep előtti napokban készült el.

A szentmise prédikációjában Béla atya rámutatott arra, hogy Szent Péter és Pál apostolok milyen fontos szerepet játszottak az Egyház születésénél, majd pedig az ősegyház életében. A vértanúságuk valóban az Igazság két oszlopává, igazi olajággá és világító csillaggá tette őket.

Az ünnepi áldozat bemutatásához körmenetben hozták a hívek az áldozati adományokat, a kenyeret és a bort. A szentáldozást ünnepi körmenet követte, majd pedig elénekeltük a hálaadó himnuszt, a Te Deumot.

Sík Sándor “Te Deum” c. versének elhangzása után, az egyházközség nevében Schweiger István kurátor köszöntötte az aranymisést, majd pedig Szentimrei Miklós áldást kérő éneke hangzott el. A szentmise egyik legszebb pillanata volt, amikor azok, a ma már felnőtt és házas “gyermekek” léptek az oltár elé, akiket éppen 20 esztendővel ezelőtt készített fel Béla atya az elsőáldozásra, és akik a több évtizedes elnyomás után először járultak nyilvánosan, ünnepélyesen a szentáldozáshoz.

A pápai, majd a Magyar Himnusz eléneklése után, Béla atya mindenki számára adott aranymisés áldása követte, majd a háziak a templomkertben látták vendégül a zarándokokat.

Kőrösmezői plébánia
Rahói Egyházközség honlapja

tekintse meg az eseményről készült fotókat is:
 
 
[imagesizer path=”images/stories/kepek-2010/korosmezo_aranymise” alt=”aranymise Kőrösmezőn”]