Lektorok avatása Munkácson

Lektorok avatásaEgyházmegyénk történetében először Majnek Antal püspök 13 férfit avatott lektorrá Munkácson, a székesegyházban, akik egyházmegyénk különböző pontjairól érkeztek. A szentmiséken felolvasni megbízatás nélkül is lehet, s azt nők is megtehetik – mondta a püspök atya. Ezzel az ünnepélyes felkéréssel, megbízással elismerését kívánta kifejezni azoknak a férfiaknak, akik a szentmisén szépen, érthetően olvassák fel az Isten igéjét, s biztatni akarja őket, hogy minél többen jelentkezzenek erre a szép feladatra.

A felavatott lektorok

A rövid szertartás keretében, melyre az evangélium és a prédikáció után került sor, a püspök atya az oltár előtt felsorakozott férfiak mindegyikének kezébe adta a Bibliát, e szavak kíséretében: “Vedd a Szentírás könyvét és hűségesen hirdesd Isten igéjét, hogy az emberek szívében mindinkább életté váljék”.