2023. április 11-én volt a „Pacem in terris” enciklika megjelenésének 60. évfordulója.

2023. április 11-én, nagycsütörtökön jelent meg Roncalli pápa nyolcadik enciklikája, a Pacem in terris. A kortárs világ törekvéseit vette számba a pápa az idők jeleit értelmezve. Az akkor már súlyos beteg XXIII. János utolsó enciklikája volt ez.

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás második felében, az egyes csoportok köszöntése után felhívással fordult a világhoz: Tegnap volt a „Pacem in terris” enciklika megjelenésének 60. évfordulója, amelyet Szent XXIII. János pápa intézett az egyházhoz és a világhoz az úgynevezett hidegháború két egymással szembenálló blokkja közötti feszültségek közepette. János pápa mindenki előtt megnyitotta azt a tágas távlatot, amelyben békéről beszélhetünk és békét építhetünk: megmutatta Isten tervét a világgal és az emberi családdal. Ez az enciklika igazi áldás volt, mint a kék ég megpillantása a sötét felhők közepette. Üzenete ma is nagyon időszerű. Elég ehhez ezt a rész idézni belőle: „A politikai közösségek közötti kapcsolatokat, akárcsak az egyes emberek közötti kapcsolatokat, nem a fegyverek erejével kell szabályozni, hanem az értelem világosságánál, vagyis az igazságban, az igazságosságban és a tevékeny szolidaritásban” (62. sz.). Arra kérem a hívő embereket és a jóakaratú férfiakat és nőket, hogy olvassák el a Pacem in terris enciklikát, továbbá arra kérem a nemzetek vezetőit, engedjék, hogy terveikben és döntéseikben ihletést merítsenek belőle.

Az enciklika teljes terjedelemben elérhető itt.

Forrás: Vatican News