V dnešný deň si Boh povolal do svojho večného kráľovstva p. Vasyľa Kuklišina, otca vdp. Leonida Kuklišina CM, vizitátora Vice-provincii sv. Cyrila a Metoda Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Otec Leonid na krátky čas pôsobil v Perečinskom dome a obsluhoval farnosti Velykyj Bereznyj i Zabroď.  

Obrad pohrebu sa začne v pondelok 12. februára o 11:00 hod. za kyjevským časom doma, o 11:30 – sväta omša v Rímsko-katolíckom kostole „Mena Panny Márie“ na Huti.

Po zakončení pohrebných obradoch telo zosnulého bude p. Vasiľa Kuklišina, bude pochované na miestnom cintoríne.

Odovzdajme do Božieho milosrdenstva dušu zosnulého brata i celú smútiacu rodinu.

Odpočinutie večné, daj mu Pane. A svetlo večné, nech mu svieti. Amen