Krátka historia  života komunity vo Veľkom Bereznom na Ukrajine

1.augusta roku 1993 generálna matka sestra M.Irenea Hamranová poslala tri sestry  zo Slovenska na Ukrajinu. A to: sr.M.Annu Baránkovu, sr.M.Anastáziu Stankovú, sr.M.Vianneu Bulvasňákovú.
Za predstavenú komunity bola určená sestra Anna Baránková.

Vo Veľkom Bereznom si sestry postupne našli prácu.Sestra Anna pracovala na poliklinike na chirurgickej ambulancii.
Sestra Anastázia vyučovala v gymnáziu slovenský jazyk a zaoberála sa katechizáciou detí a dospelých.
Sestra Viannea bola zamestnaná v organizácii Červeného kríža. Navštevovala chorých a starých po domoch a starala sa o nich.  

V máji 1997 do komunity sestier vo Veľkom Bereznom preložili sestru Kunikundu Ždilovú, ktorá prišla zo Svidníka, zo slovenskej provincie. Na konci roku 1997 ma ukrajinský region štyri sestry.
Sr.Annu, sr.Vianneu, sr.Kunikundu, sr.Anastáziu.
Činnosť sestier je zameraná na evanjelizáciu. Využíva na to dostupné prostriedky a služby. Katechizáciu, farskú službu, zdravotnú službu, návštevy chorých, pomoc biednym, rozdávanie humanitárnej pomoci, organizovanie pomoci zo zahraničia.

7.mája roku 2000 zo spoločenstva sestier vo Veľkom Bereznom odchádza sr.Kunikunda.
V tomto roku sa pozornosť sestier venuje novozaloženému detskému domu, ktorý je vedľa rehoľného domu sestier, ale pokračuje aj v predošlej činnosti, ošetrovanie chorých po domoch,z abezpečovanie duchovnej služby, katechizácia a sociálna pomoc.
1.9. 2002 do Veľkého Berezného je preložená sestra Maristella.
Dňa 31.7.2003 ukončila pobyt na UA sr.Anastázia  a bola preložená do Svidníka.
Namiesto sestry Anastázie prichádza do komunity sr.Andrea.

Na výzvu miestného kňaza patra Michala sestry začali vyučovať náboženstvo. Sr.Anna  na malom gymnáziu, sr. Vianea v škole-internát, sr.Maristella – deti v destskom domove a sr.Andrea vo filiálke Zábroď.

Od 25.septembra 2004 prichádza sr.Miroslava Gelatiková. Sr. Vianiea Buľvásnáková bola od 1.októbra preložená do komunity Ružičkov dom v Žiline.

Dňa 26.augusta 2005 prichádza do komunity Veľké Berezné za prestavenú sestra M.Kapistrána  Huráková, ktorá vymenila sestru Annu Baránkovú, ktorá 29.augusta 2005 odišla na Slovensko.
Sr.Anna  Baránková pôsobila vo Veľkom Bereznom 12 rokov, kde zanechala pekné svedectvo dobročinnej lásky.
Sr.Miroslava Gelatíková bola v marci 2007 preložená do komunity v Báči, na jej miesto prišla sr.M.Ulrika Vančová.
Sestra Kapistrana Huráková bola 15.8.2007 menovaná do úradu provincialnej predstavenej a jej miesto v komunite vo Veľkom Bereznom zaujala sr. Klarisa Krivuľčíková.
Sr. Maristella Klimová odchádza 11.3.2010 do komunity Báč a prichádza sr. Teodozia Michaliková.
30.8.2010 prišla do komunity sr.Michaela Hojda, ktorá bola menováná za predstavenú dňa 1.9.2010. V tom čase ochádza sr.Ulrika Vančová. Na  Ukrajinu znova prichádza sr.Anna, ktorá bola ako prvá sestra tejto komunity 4.4.2011. Z komunity odchádza sr.Andrea.
25.8.2012 odchádza z komunity Velikyj Bereznyj sr.Klarisa Krivuľčíková a prichádza sr. Bohumila Jarinkovičová.
V tomto čase  v komunite sestier vo Veľkom Bereznom pôsobia tieto sestry.
V aprile roku 2016. prišla do komunity sr. M. Benedetta Uramová. Toho isteho roku 16 augusta sem prišla sr. M.Koleta Puha.
Sr. M.Koleta Puha, miestna predstavena, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka.
Náplň jej práce zahŕňa sociálnu,opatrovateľskú,ošetrovateľskú oblasť. Stará sa o starých, chorých a  opustených klientov vo Veľkom Bereznom.

Sr.M.Anna Baránková vypomáha pri domácich prácach v komunite, vo farskej katechéze a je k dispozícii podľa potrieb komunity.

Sr.M.Bohumila Jarinkovičová pôsobí ako katechétka. Učí v škole-internát a na malom gymnáziu náboženstvo a vypomáha vo farskej katechéze.

Sr. M. Benedetta Uramová sa stará sa o domácnosť v komunite, slúži chorým, bezdomovcom, ktory prichadzaju do našho klaštora.

Staráme sa o ľudí bez domova, chudobných a neschopných si zabezpečiť prostriedky na základné živobytie.

Starostlivosť je zameraná na starých, chorých, chudobných a opustených ľudí. Ľudí bez domova a bez domácej pomoci najbližších, narôzne kategórie ľudí, ktorí k nám prichádzajú a potrebujú našu nezištnú pomoc. Podporujeme ľudí, ktorí sa nachádzajú v nedostatočných sociálnych podmienkach.

Poskytujeme pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu a to spôsobom ako potrebujú, aby sme im aspoň troche uľahčili zvládnuť, životné situácie.

[imagesizer path=“images/stories/2018/bereznyj-25″ width=“150″ class=“imgsizer“]