Diakonská vysviacka v Chuste

V deň svätých apoštolov Petra i Pavla Mukačevský biskup Anton Majnek vysvätil na diakona Pilip Viktora – seminaristu, ktorý pochádza z Chustu. Vysviacka sa uskutočnila v rodnom meste kandidáta, v kostole sv.Anny a Joachima.

Otec Marton Žolt, rektor Centrálneho seminára v Budapešti (tu Viktor študoval teológiu),  prosil diecézneho biskupa v mene Cirkvi, aby vysvätil „tohto nášho brata na zodpovednú diakonskú službu“. Biskup v svojej kázni odporúčal kandidátovi – diakonovi, aby s Božou pomocou tak plnil svoje záväzky, aby „v tebe poznali opravdivého Kristovho žiaka, ktorý prišiel nie preto, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil iným“.

Na záver svätej omše farár Oleksander Sulinčák poďakoval najprv Pánu Bohu, ktorý dal už štvrté kňazské povolanie z Chustu. Pri tejto príležitosti on privítal troch rodákov kňazov z Chustu: farára Viloka – františkána otca Mario Vajnrauch, farára Šišliviec – otca Mirona Petenko a tiež farára Ťačiva – otca Andreja Kvaščuka.

Biskup Anton Majnek obrátil sa na veriacich s prosbou, aby sa modlili za nového diakona a za všetkých kňazov, ktorých poznajú, lebo modlitba veriacich im naozaj veľmi pomáha v službe Ježišovi a jeho Cirkvi.

Preklad do slovenčiny: sr. Mária Černická OP

[imagesizer path=“images/stories/2018/pilip-viktor“ width=“150″ class=“imgsizer“]