Na štvrtú adventnú nedeľu, 18. 12. 2022, v konci svätej omši do chrámu Zoslania Ducha Svätého v Dovhomu,  zavítal miestny oddiel skautoch spolu s ich vedúcou Halinou Levko-Rubets. V rukách so sebou niesly horiace lampáše.

Ohník, ktory horel v lampášoch pochádza priamo z Betlehema. P. Halina povedala krátku informáciu: „tento oheň sme dostali od naších priateľov – skautov zo Slovenska. Už štvrtý rok prinášame tento oheň mieru.“

Táto krásna tradícia je v mnohých štátoch a vo farnostich po celom svete. Skuati prinášajú oheň, ktorý prešiel cez mnohé ruky  a má počiatok v bazilike Narodenia Pána v Betleheme. Duchovne sme spojený s Betlehemom i celým svetom. Ježiš, ktorý sa narodil prineisol mier a lásku, podaroval nám spásu – to on je tým ohňom, ktorý chce horieť v naších domoch – v nasích srdciach.

Anton Jedinak CM slávnostne sprevádzal skuatov až pred oltárom, kde prijal Betlehemsky oheň od skuutov. Potom celá farnosť mala možnosť odniesť si v svojích lampášoch tento veľký dar s hlbokým zmyslom.