03. októbra veriaci farnosti v Hlbokom, kde býva slovenská menšina si pripomenuli 150. výročie od založenia rímsko-katolického kostola Ružencovej Panny Márii (1871-2021).
Na konci sv. omši bola slávnostne odhalená tabuľa, ktorú požehnal biskup Mykola Lučok.
Zároveň na dnešnej slávnostnej omši prijali sviatosť birmovania 30 birmovancov z rôznych slovenských lokalít na Zakarpatskú (z Užhorodu, Seredneho, Antaloviec, Hlbokeho, Kľučarky).