Svätý Otec František dnes v sobotu 7. októbra vymenoval biskupa Mykolu Petra Lučoka OP za diecézneho biskupa Mukačevskej latinskej diecézy.

Mons. Mykola Petro Lučok OP, sa narodil 26. marca 1974 v Mukačeve. V roku 1994 vstúpil do Rádu bratov kazateľov a rehoľnú formáciu absolvoval vo filozoficko-teologickom kolégiu svojho rádu v Krakove (Poľsko). Za kňaza bol vysvätený 24. júna 2003.

Zastával tieto pozície: pastoračná služba v Petrohrade (2003 – 2010), bol spolupracovníkom pastoračných aktivít bratov kazateľov vo Ľvove (2010 – 2016), nasledovala pastoračná služba v Chmeľnickom (2016 – 2018), neskôr bol predstavený komunity bratov kazateľov vo Ľvove (2018 – 2019).

Dňa 11. novembra 2019 bol povýšený do biskupskej hodnosti a vymenovaný za pomocného biskupa latinského Mukačevského biskupstva s titulárnym sídlom Giru Marcelli. Biskupskú vysviacku prijal 10. decembra 2019 v Mukačeve. Od 28. januára 2022 až doteraz bol apoštolským administrátorom sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej diecézy.

Okrem ukrajinčiny ovláda maďarčinu, slovenčinu, ruštinu, poľštinu a angličtinu.

Vatican news