S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 11. decembra 2011 v Košiciach, vo veku 55 rokov, zaopatrená sviatosťami zomrela Sestra Oľga  Pavlovičová, DKL Narodila sa  6. septembra 1956 v Siladiciach.

Do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky vstúpila v 1983 roku,  v ktorej slúžila Bohu a blížnym 28 rokov.  Posledných 9 rokov pôsobila v komunite v Dovhom na Zakarpatí, na Ukrajine.

Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú v stredu 14. decembra 2011 o 1145 hod. v Košiciach.

Odpočinutie večné daj jej, Pane.

o. Adrián Kovaľ, Dovžanský farár,
komunita sestier Dkl v Dovhom,
veriaci Dovžanskej farnosti.