Kategória: Templomok

Koncházai római katolikus templom

A templom titulusa: Szűz Mária királynő Neve a Konc személynévből keletkezett. A 14. század végén említik először Kecsefelde néven a falut. 1415-ben már mai nevén említik. A II. világháború előtt a római katolikusok a helyi...

Bővebben

Unghutai római katolikus templom

A templom titulusa: Szűz Mária neve Zömében ukránok, ruszinok és szlovákok lakják a falut. A templomot 1935-ben szentelték fel, 1958-ban a szovjet hatóságok bezárták. 1989-ben nyitották meg újra. Ekkor került sor teljes külső és...

Bővebben

Mélyúti római katolikus templom

A templom titulusa: Rózsafüzér Királynője Mélyút Szerednye fiókközsége volt. Templomát Bugyis András szerednyei plébános építtette 1871-ben. A szovjet hatóságok a hatvanas években bezárták, 1967-ben ateista múzeumot rendeztek be...

Bővebben

Gálocsi római katolikus templom

A templom titulusa: Rózsafüzér Királynője Gálocs neve először 1320-ban jelenik meg az okiratokban. Ekkor került adományként Pányoki Jakab két fiának tulajdonába, kik a ruszkai Dobó és Bátor családok ősei lehettek. A község...

Bővebben

Nagygejőci római katolikus templom

A templom titulusa: Szent Anna A község környéke már időszámításunk kezdetén lakott volt. A Latorca medrének szabályozásakor számos agyagedényt és ezüst pénzérmét találtak. Nagygejőc az Anjou-kor elején a szerednyei várhoz...

Bővebben

Antalóc-i római katolikus templom

A templom titulusa: Szent Antal Kárpátalja egyik legmodernebb kivitelezésű temploma. Alapkövét 1992-ben, Rómában áldotta meg II. János Pál pápa. Az elkészült templomot 1993. június 13-án szentelte fel Antonio Franco apostoli...

Bővebben

Királymezői római katolikus templom

A templom titulusa: Szent Mária Magdolna A helység a Tarac völgyében, a Kárpátokban fekszik, 1825-ben alapították a Linz melletti Landner Tal-ból származó kivándorlók. Templomukat 1890-ben építették. Az egyházközség először a...

Bővebben

Técsői római katolikus templom

A templom titulusa: Szent István király Neve régi magyar személynévből ered, a Técs név kicsinyítőképzős formája. Először 1329-ben tesznek említést róla. A középkorban a közeli sóbányák sóvágói lakták. Técsőnek – a többi...

Bővebben

Aknaszlatinai római katolikus templom

A templom titulusa: Szent István király A településen már a római korban is folyt sóbányászat. A város ukrán megnevezése (Szolotvino) is a „só” szótőből származik. A 13. században IV. Béla leánya, Boleszláv lengyel király...

Bővebben

Oroszmokrai római katolikus templom

A templom titulusa: Nagyboldogasszony Az 1900-as évek elején Németmokráról telepedtek ide németek a ruszin lakosok közé. A kis fatemplomot ebben az időben építették. 1945-ben bezárták és művelődési házként használták. 1996-ban...

Bővebben

ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS

Magyar nyelven
Vasárnap - 9.30
Szerda - 17.00
Péntek - 17.00
Ukrán nyelven
Vasárnap - 11.00
Kedd - 17.00

Hungarian    Ukrainian    Slovenиina   English    German    Franзais

Caritas

Új Hajtás

Munkácsi Szent István
Katolikus Líceum
Munkácsi Szent István
Katolikus Líceum

Család és Élet

Ferences Misszió Alapítvány
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány

Vatikán
Vatikán

Magyar Katolikus Egyház
Magyar Katolikus Egyház

keresztenyelet

napi_evangelium