A templom titulusa: Rózsafüzér Királynője

Mélyút Szerednye fiókközsége volt. Templomát Bugyis András szerednyei plébános építtette 1871-ben. A szovjet hatóságok a hatvanas években bezárták, 1967-ben ateista múzeumot rendeztek be benne. 1989-ben adták vissza a híveknek. Egyházközségét is ebben az évben alapították újra, 1999-ben pedig plébániai rangra emelték.
Orgonáját a XX. sz. elején a budapesti Rieger Testvérek építették.
Az anyakönyvezés kezdete: 1990.
A liturgia nyelve: szlovák.