sislocA település a leleszi prépostság ősi javainak része volt. Először egy 1323-as oklevél említi. 1720-ban mindössze kilenc jobbágy lakta. Katolikus egyházközségét 1989-ben alapították újra. Templomának építését 1991-ben kezdték, 1994-ben fejezték be. Harangja a régi haranglábról való. Harmóniuma németországi segélyként érkezett. 1997-ben kapott plébániai rangot.
Az anyakönyvezés kezdete: 1993.
A liturgia nyelve: magyar.