A templom titulusa: Szent Anna

A község környéke már időszámításunk kezdetén lakott volt. A Latorca medrének szabályozásakor számos agyagedényt és ezüst pénzérmét találtak. Nagygejőc az Anjou-kor elején a szerednyei várhoz tartozott. 1338-ban a várral együtt Pálocs Péteré, majd vétel útján a Dobó családé lett. 1649-től Nagygejőc a neve. 1887-ben Homoky Lajos, egy 21 éves ifjú, egész vagyonát a nagygejőci római katolikus egyházra hagyományozta, iskolaépítés céljára. Az egyházközség 1890-ben értékesítette a vagyont, s a pénzből egy évvel később az öröklött helyen szép iskolát állíttatott, melyben Szent Anna tiszteletére kis kápolnát áldottak meg. Később, a hívek számának növekedésével, templom építésébe kezdtek, mely 1911-ben készült el. Császlóctól 1929-ben választották le és emelték plébániai rangra. 1963-ban a templomot bezárták, és csak 1989-ben adták vissza. 1990-ben tatarozták. Két harangja van.
Az anyakönyvezés kezdete: 1929.
A liturgia nyelve: magyar.