2024. február 17-én temették el a Munkácsi járáshoz tartozó Pósaházán Wilhelm Golkowics honvédet.

A temetési szertartást a helyi plébános, Joseph Trunk atya vezette. A római katolikusok nagy közössége gyűlt össze Pósaházáról és Mukácsról, hogy kifejezzék együttérzésüket a gyászoló család – édesapja, fiú és lány testvére, felesége és fia – felé és leróják kegyeletüket az elhunyt honvéd előtt.

A 35 éves római katolikus Wilhelm a háborúban esett el. A temetés a pósaházi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban kezdődött. Gyökereiben német nyelvű település lévén a szertartás során a helyi kórus németül is énekelt, míg a gyászszertatás olvasmányai és imái ukránul hangzottak el.

Szentbeszédében József atya azt mondta az elhunytról, hogy élete végére olyan lett, mint Krisztus. „Jézus mindenkiért meghalt, és Wilhelm értünk, Ukrajnáért halt meg. Ahogy Jézus is az életét adta, hogy nekünk életünk legyen. A test meghalt, de Wilhelm él – ez a mi keresztény hitünk. Legyen ez a temetés a remény napja.”

Harangzúgás és fúvószenekar kíséretében kísérték az elhunytat a helyi temetőbe.

Wilhelm Golkowics 1988. november 4-én született Pósaházán. 2023 nyarán vonult be a hadseregbe, hogy megvédje hazáját. Az A4038-as katonai egységben szolgált. Családja és barátai szerint Wilhelm rendkívül kedves, szorgalmas és mindig segítőkész volt.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék békében!