Május 29. és június 1. között tartották a Munkácsi Egyházmegye ukrán nyelvű papjai számára szervezett lelkigyakorlatot a szinyáki lelkigyakorlatos házban.

A „Dicsőítés a papi szolgálat alapja” témájú lelkigyakorlatot Mihajlo Sztancsisin jezsuita atya vezette.

Az elmélkedésekben többek között beszélt arról, hogy mi a papi szolgálat alapja, mozgató rugója. Idézte Eckhart mestert, aki Isten illatát érzékelte a körülöttünk lévő világ minden rezdülésében. Mi is felfedezhetjük „Isten jó illatát” a legnyilvánvalóbb és legegyszerűbb dolgokban is, mint például a napfelkelte, egy kicsiny virág, egy finom csésze kávé, a madárcsicsergés, egy ölelés stb.

A lelki élet alapja Isten dicsérete. Dicsérjük Őt megnyilvánuló dicsőségének minden valóságáért és szépségéért, amely a kis és nagy dolgok létezésének egyszerűségében nyilatkozik meg. Ez a tapasztalat teszi lehetővé számunkra, hogy felismerjük a világban Isten illatát.

„A világnak valóban Isten illata van, ha teremtésének szépségéről szerzett tapasztalatom valós. Ha a pap dicsőítése alábbhagy, akkor minden más elhalványul, és a szolgálat elveszíti szépségét. Isten dicsőségének, szépségének felismerése az Ő személyével való mély találkozáshoz vezet. Isten gyönyörű!”

Sztancsisin atya kiemelte az Isten dicsőítéséről szóló zsoltárokat: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” (Zsolt 95,1)

Minden résztvevő lelkileg gazdagodva és megújulva térhetett haza papi szolgálatához. A jelenlévők közül néhányan megosztották benyomásaikat.

„A lelkigyakorlat csodálatos volt számunkra, papok számára. Mihajlo atya tudta, hogyan vezessen be minket Isten dicséretének és dicsőítésének témájába, valamint a Jó Pásztor misztériumába és örömébe. Milyen nagy kegyelem ez számunkra, de milyen felelősség is ez Isten és az emberek előtt, hogy mi, papok, létünkkel és cselekedeteinkkel Isten dicséretét szolgáljuk. Általánosságban ezek a napok olyanok voltak, mintha felnéztünk volna a felhőtlen égre.” – mondta Joseph Trunk atya.

„Néhány nap jó lelkigyakorlat valóban meg tudja fordítani az elmét. A lelkigyakorlat, amely a dicséretre és a hálára, mint a papi szolgálat alapjára összpontosított, Isten jelenlétének csodálatos ideje volt.” – mondta Luka Bunyak atya, majd hozzátette: „Mindenképpen meg kell ismételni.”

A lelkigyakorlat intenzív napjai, amely során volt közös elmélkedés, imádság és dicsőítés, közös szentmisével értek véget a Mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepén. A szentmisét az egyházmegye apostoli kormányzója, Lucsok Miklós OP püspök vezette.

Fényképek: Gerzanics Szergij atya