Kedves papok és megszentelt életet élő személyek, Krisztusban kedves testvérek!

2022. március 25-én Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteltük. Ettől a pillanattól kezdve annak az anyai szívnek vagyunk a tulajdona, amely a legszorosabban egyesült Jézus Krisztussal. A szentek közül sokan hangsúlyozták, hogy a Jézus Szívéhez vezető legrövidebb út Mária Szívén keresztül vezet. Hasonlóképpen a liturgikus naptárban is Jézus Krisztus Szent Szívének ünnepét követően emlékezünk meg Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepéről.

Ezért bátorítjuk a plébániai közösségeket és híveket, hogy Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén, amely idén június 17-re esik, újítsák meg neki tett felajánlásukat. Mária soha nem fárad bele, hogy megtérésre hívjon bennünket és helyreállítsa kapcsolatunkat Fiával. Ezért a legjobb felkészülés az ünnepre az, ha megtisztítjuk szívünket a gyónásban és a szentáldozásban, amelyeket arra a szándékra ajánljunk fel, hogy jóvá tesszük mulasztásainkat, amelyekkel megbántottuk Mária Szívét.

Mária iránti szeretetünk tegyen leleményessé minket abban, hogyan ünnepeljük meg ezt a napot. Lehet egy közösen végzett imaóra, vagy elmélkedéssel egybekötött rózsafüzér, lehet szeretet cselekedetek végzése, vagy a szenvedés türelmes elviselése.

Miközben a kereszt alatt a sötétség óráit éljük át, tekintsünk Mária példájára, bízzuk magunkat az ő gondjaira, és legyünk követei ebben a világban.

Mária Szívének való odaszenteltsésünk kiváltság, de egyben feladat is. A hónap első szombatjainak imái és magának az Istenanyának a jobb megértése segítsen minket ebben a küldetésben. Miközben „Mária iskolájában” vagyunk, tekintsünk bele rejtett názáreti életébe, és legyünk készek arra, hogy úgy tegyük Isten akaratát, ahogyan Ő tette.

Mária Szeplőtelen Szíve győzni fog!

  1. június 13.

Vitalij Szkomarovszkij püspök

az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke