Assisi Szent Ferenc imája: NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.
És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!

(Sík Sándor fordítása)

IMA FÖLDÜNKÉRT

Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.

Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!

Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!

Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!

Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!

Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!

Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!

(Ferenc pápa Laudato si’ enciklika 246.)

IMA TEREMTETT VILÁGUNKÉRT

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője! Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad. Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket, hogy mindenki táplálékhoz juthasson.

Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket, hogy teremtésed ajándékát befogadjuk. Segítsd tudatosítanunk ma­gunkban, hogy közös ottho­nunk nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé és az elkövetke ző generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért. Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és erőforrásokhoz való hozzáférésben.

Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.

Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át re­ménnyé és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését. Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.

Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat, amik a közjó érdekében szükségesek.

Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt, hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva.

Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását, és gyakorlati választ adni rá. A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb és fenntarthatóbb világ meg­születésénél.

Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve imádkozunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen!

Sok konkrét dolgot tehetünk teremtett világunk védelmében.

Néhány példa:

KÖZLEKEDÉS

 • Fontoljuk meg, kell-e valóban annyit utaznunk, amennyit szoktunk?
 • Ne szálljunk autóba, ha nem muszáj!
 • A mindennapi árukért a közeli kisboltba menjünk!

VÁSÁRLÁS, HULLADÉK

 • Ne vegyük meg, amire nincs szükségünk! A kevesebb több, jobban meg is becsüljük.
 • Törekedjünk a hulladékmentességre! Gyűjtsük szelektíven a szemetet!
 • Írjunk bevásárló listát, és tartsuk is magunkat az ott leírtakhoz!
 • Részesítsük előnyben: a helyi, csomagolásmentes/ nem túl­csomagolt, újrahasználható/ újrahasznosítható termékeket!
 • Szerezzük be használtan, amit csak tudunk!

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

 • Használjunk minél kevesebb elektromos készüléket!
 • Tartsunk alacsonyabb szobahőmérsékletet télen és éjszaka!
 • Ha szükséges új háztartási eszközt vennünk, mindig válasszunk energiatakarékos változatokat!
 • Ne folyassuk feleslegesen a vizet!
 • Minél kevesebb vízzel és minél alacsonyabb hőfokon mossunk!

KÖZÖSSÉG

 • Ezeket a megoldásokat szeretettel mutassuk meg másoknak!
 • Csatlakozzunk vásárlói, termelői csoportokhoz!
 • Osszuk meg tudásunkat egymással a klímavédelemről!
 • Imádkozzunk teremtett világunkért!