Április 5-én, nagyszerdán a munkácsi székesegyház udvarát ünnepi fehér miseruhába öltözött papok sokasága töltötte meg. Egyházmegyénkben ma volt az krizmaszentelési mise, amelyet Lucsok P. Miklós OP püspök, apostoli kormányzó vezetett.

Ezt a szentmisét minden évben az egyházmegye főpásztora papjaival együtt mutatja be a székesegyházban, amelynek keretében megáldja az olajokat, és a papság ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Majnek Antal OFM nyugalmazott püspök, az egyházmegye esperesei, plébánosai, és részt vettek szerzetesek, szerzetesnők, közösségek és mozgalmak képviselői, valamint a különböző plébániákról érkező hívek.

Miklós püspök prédikációjában figyelmünket először arra a „felkenés”-re irányította, amikor Isten gyermekei lettünk. „A keresztség szentségében mindannyiunkat megkentek a szent olajjal. Részesedtünk Isten kegyelmében, erejében, beteltünk a Szentlélekkel. A király gyermekei lettünk. Ezzel a „felkenés”-sel minden keresztény Isten gyermekévé válik – ez olyan nagy méltóság, amelyet ritkán tapasztalunk. Az Univerzum Királyának gyermekei vagyunk, aki megteremtette ezt a világot, és ránk bízta, hogy annak jó gondnokai legyünk. Arra vagyunk hivatva, hogy próféták legyünk, hogy elmondjuk az igazságot: Isten a Szeretet. Jézus azért jött, hogy megmentsen minket bűneinktől és örök életünk legyen.”

Miklós püspök azt is kihangsúlyozta, hogy „mindannyian megkaptuk az általános papság méltóságát, ezáltal dicsőíthetjük Istent, és áldozatul ajánlhatjuk fel magunkat, ahogyan Jézus is felajánlotta magát. És vannak, akik meghívást kaptak a szolgálati papságra.”

Majd kihangsúlyozta a Szentlélek munkáját, akiről Jézus a feltámadása után beszélt, és az Ő gyümölcseit, amiről Izaiás próféta szavait idézve az evangélium előtti versben is hallottunk: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk. 4,18)

Homíliáját a püspök azzal a bátorítással zárta, hogy imádkozzunk a harmadik Isteni személyhez: „Testvéreim, a húsvéti szent napokban, amikor belemerülünk annak a titoknak a mélységébe, ami megtörtént, amikor átéljük a megváltás misztériumát, kérjük a Szentlelket, hogy újítsa meg bennünk azokat a kegyelmeket, amelyeket a megkenetéssel kaptunk.”

A homília elhangzása után a diakónusok behozták azt a három edényt, amelyben a szentelésre előkészített szent krizmához való olaj, a betegek olaja és a keresztelendők olaja volt. Ezt követően a papság megújította fogadalmát, és megszentelték az olajokat, amelyeket a papok egész évben használni fognak.

 

Az ünnepi szentmise rövid képes összefogalalója a Veritáson visszanézhető: