A Magyar Kormánynak, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelőnek köszönhetően az egyházmegyénkben anyanyelvi szolgálatot végző lelkipásztorok, egyházi munkatársak és hitoktatók kiegészítő juttatásban részesültek a 2022-23-as tanév időszakában is, amelyért ezúton is minden érintett nevében köszönetet mondunk. A támogatásban részesült 116 személy mindegyikének ez nagy segítséget jelentett, akik aktívan vesznek részt egy-egy egyházközség híveinek magyar nyelvű szolgálatában, beleértve a liturgiákat, hitoktatást, különböző ünnepi alkalmak szervezését, ifjúsági, gyerek- és családi programokat stb. Köszönjük mindnyájuk odaadó munkáját, amellyel közösségeinket erősítik, a hagyományokat életben tartják, a jövő nemzedékét tanítják, nevelik. Isten áldja meg mindnyájukat és támogatóinkat!