Luscsák Nílus OFM püspök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora püspökké szentelésének 10. évfordulóját ünnepelték január 12-én az Ungvári Szent Kereszt felmagasztalása Székesegyházban. Az ünnepi Szent Liturgiát Luscsák Nílus OFM püspök együtt celebrálta Szocska A. Ábel püspökkel, aki bazilita szerzetes és a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke, valamint Lucsok P. Miklós OP püspökkel, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójával. Az ünnepségen számos pap, szerzetes és hívő vett részt.

A Szent Liturgia prédikációját Lucsok Miklós püspök tartotta, aki először is köszönetet mondott Istennek Nílus püspök 10 éves hűséges püspöki szolgálatáért.

Az evangélium a gazdag ifjú története volt, aki megkérdezte Jézustól: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Miklós püspök ebből a kérdésből kiindulva „vezette” a hallgatóságot az egyre mélyebb megértés felé.

Ugyanis ez a fiatalember gazdag volt, mindene megvolt, mégsem volt boldog – amikor Jézus felajánlotta neki a tökéletes utat, szomorúan távozott. „A Földön minden ember boldog akar lenni. A pénz és a földi hatalom azonban nem ad boldogságot. Az egyetlen, aki boldogságot adhat nekünk, az Isten. Isten meghív minket a tökéletességre.”- fűzte tovább szavait a püspök. „Isten arra hív minket, hogy teljesen egyesüljünk vele, ne csak a parancsolatok szerint éljünk.”

Miben áll a tökéletesség, a boldogság? Jézus így folytatta: „Menj, add el, amid van…”

„Mit jelent ez?” – tette fel a kérdést a püspök. „Mondj le arról, hogy saját akaratod szerint élj. Mondj le a terveidről. Sokszor azért vagyunk boldogtalok, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogyan szeretnénk. Boldogtalanok vagyunk, mert ragaszkodunk az emberi elképzeléseinkhez, mert azt akarjuk, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy mi akarjuk.”

„Ha nyitottak vagyunk Isten jóságára, akkor ez a jóság rajtunk keresztül fog működni.” „Mindig Istené a kezdeményezés. Ő a forrás. Arra hív minket, hogy legyünk munkatársai, a jó társteremtői.”

A Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója – befejezésül – a maga és a rábízott egész közösség nevében egy szimbolikus ajándékot adott át az ünnepelt Nílus püspöknek, Ferenc pápa rózsafüzérét, amelyet a Szentatya Krajewski bíboroson keresztül juttatott el Ukrajnába a háború alatt. „Ez a rózsafüzér egyesít minket Jézus Krisztussal, a Megváltóval, valamint a hűséges, Istennek engedelmes Szűz Máriával, és egyesít minket Krisztus Testében, az Egyházban. Ez az ajándék emlékeztessen erre az egységre és segítsen, mert ez nemcsak szimbólum, hanem gyakorlati eszköz is.”

Az ünnep pillanatairól készült összeállítás:

A teljes prédikációt ukránul itt lehet meghallgatni.