A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ezúton is kifejezi köszönetét a Magyar Kormánynak, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelőnek a 2023. évi egyházi és közösségi célú programokra nyújtott támogatását!

Ezen támogatásoknak köszönhetően az alábbi szervezeteink, a következő pályázati célokban tudták a közösségi programjaikat megvalósítani:

Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány Hitéleti, közösségépítő hétvége munkatársaink és családtagjaik számára
Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség Lelkigyakorlat az ungvári római katolikus egyházközség hívei számára.
A Római Katolikus Egyház Munkácsi Egyházmegyéjének Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Egyházközség Hittantábor a sislóci és a szomszédos településeken élő gyerekek számára
Római Katolikus Egyház Munkácsi egyházmegyéjének Kisszelmenci Szentháromság Egyházközsége Ifjúsági lelkigyakorlat a helyi és szomszédos egyházközségek fiataljai számára.
Munkácsi Szent Márton Római Katolikus Egyházközség Családi hétvége, közösségépítő, hitéleti programokkal.
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Lelkigyakorlat a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye segítő szolgálatában részt vevő egyházi munkatársai számára
A Római Katolikus Egyház Munkácsi egyházmegyéjének Gálocsi Rózsafüzér Királynéja Egyházközsége Roma származású fiatalok lelkigyakorlata
Kalkuttai Szent Teréz Karitász Jótékonysági Alapítvány Egyházi szolgálattevők lelkigyakorlata
Palágy-Komoróci Római Katolikus Egyházközség az ungvári járásban Családi hétvége, hitéleti, közösségépítő programokkal.
Munkács-Váraljai Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus Egyházközség Napközis hittantábor a munkácsi római katolikus plébánián
Római Katolikus Egyház Egyházközsége Kőrösmező Napközis hittantábor a kőrösmezei gyerekek számára
Római Katolikus Egyház Egyházközsége Rahó Fiatalok honismereti kirándulása, hitéleti, közösségépítő programmal egybekötve.
Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász Jótékonysági Alapítvány Egyházi munkatársak lelkigyakorlata
Técső  – Szeretet és Kegyelem – Szent István Karitász Jótékonysági Alapítvány Napközis hittantábor a técsői plébánián
Ráti Római Katolikus Egyházközség, Ungvári járás Hittantábor Egerben
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Szürtei Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközsége Gyerek és családi program a szürtei egyházközségben
Koncházai Szűz Mária Királynő Római Katolikus Egyházközség Gyerek és családi program a koncházai egyházközségben
Nevetlenfalvi Római Katolikus Egyházközség Evangelizációs lelkigyakorlat a munkácsi római katolikus egyházmegyében élők számára
Csapi Római Katolikus Egyházközség Gyerekek napközis hittantábora Csapon
Viski Római Katolikus Egyházközség Napközis hittantábor a viski római katolikus plébánián