Tisztelendő Atyák és Istennek szentelt személyek!

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Oroszország Ukrajna elleni háborúja, amelyet oly régóta és kimerítően tapasztalunk, nem csillapodik. Az elmúlt napokban a fokozódó katonai konfliktus felhívja a figyelmünket arra, hogy még intenzívebben imádkozzunk, hogy hazánkban befejeződjön a háború és újra béke legyen!

Ezért úgy rendelkeztünk, hogy október hónap folyamán, amelyet különösen is Mária, a Rózsafüzér Királynőjének szenteltünk, minden templomban, közösségben és családban imádkozzuk a Rózsafüzért (együtt vagy egyénileg) azzal a szándékkal, hogy béke legyen hazánkban.

Ugyanezért a szándékért októberben minden pénteket böjti napnak nyilvánítunk minden latin szertartású katolikus számára egész Ukrajnában, amikor csak kenyérrel és vízzel táplálkozunk.

Arra kérünk továbbá minden Istenben hívő és jóakaratú embert, hogy csatlakozzon a közös imához és böjthöz, mert az ima a béke ereje, amelynek célja a háború sötétségének legyőzése.

Köszönjük mindnyájatoknak az imában való kitartást és a felebarátaitokért végzett áldozatos szolgálatot.

Imádságos egységben maradva veletek, fogadjátok lelkipásztori áldásunkat ehhez a lelki küzdelemhez.

2022. szeptember 29.

Szent Mihály, Gábriel és Rafael arkangyalok ünnepén

Az ukrajnai római katolikus egyház püspökei