Kedves Atyák és Szerzetesek!

Kedves Testvérek!

A Nagyböjt küszöbén felidézzük annak háromféle útját – böjt, imádság, alamizsna –, melyek a mostani helyzetben, az Ukrajnában folyó háború idején különös jelentőséggel bírnak.

A böjt nemcsak önmegtagadásra int, hanem arra a belső erőre is figyelmeztet bennünket, mellyel legyőzhetjük a gonoszt. Az Úr Jézus, amikor az apostolok azt kérdezték tőle, ők miért nem tudták kiűzni a gonosz lelket, azt feleli, hogy vannak olyan tisztátalan lelkek, amelyeket csak böjttel és imádsággal lehet kiűzni. Ezekben a nehéz időkben, miközben Urunk Jézus feltámadására készülünk, legyen a mi böjtünk és imádságunk az Istenben való teljes bizalom jele, mellyel hozzájárulunk a háború befejeződéséhez. Szentatyánkkal, Ferenc pápával és az egész egyetemes Egyházzal együtt lépjünk rá erre az útra a hit egységében, a harcoló katonákkal való szolidaritásban, és az imádságban, melyben az örök élet ajándékát kérjük a cselekmények következtében meghaltak számára.

A nagyböjti cselekedetek harmadik útja az alamizsna. Országunkban most nagyon sokan szenvednek szükséget. Azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy a szeretet nevében kölcsönösen segítsétek egymást jó cselekedetekkel. Az alamizsna nemcsak anyagi javakat jelent, hanem lelki ajándékokat is, melyeket felkínálunk másoknak. Támogassuk egymást vigasztaló, együttérző szavakkal, vagy azzal, hogy megbocsátunk, elfelejtjük a sérelmeket, emlékezve Jézus Krisztus szavaira: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Ez az út ma sokak számára nagyon nehéz, azonban szükséges az üdvösségünkhöz.

A Nagyböjt idejére, amikor a bűnbánat gesztusával meghajtjuk fejünket erre a felhívásra: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”, telve hittel és reménnyel, szeretettel és az isteni Gondviselésbe vetett bizalommal, fogadjátok főpásztori áldásunkat, és tudjatok arról, hogy veletek vagyunk és kitartunk mellettetek és veletek.

Áldjon meg benneteket a Mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

Püspökeitek

2022. március 2.
№ 12/2022