„Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet…, és most az Isten trónjának jobbján ül.”
(Zsid. 12,2)

Örvendezzünk Krisztus Urunk feltámadása misztériumán, azon a napon, amelyen Isten Fia széttörte a halál bilincseit és újjáteremtette az életet. Szívből kívánok áldott Húsvétot, és a Feltámadottal való találkozásból fakadó örömöt és békét!

2015. Húsvétján

+ Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök