Február 24-én a püspökök, a papság és a hívek a béke szándékára mondott közös imára gyűltek össze Berdicsivben a nemzeti Mária-kegyhelyen.

A kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozták el a teljes rózsafüzért. Az örvendetes rózsafüzért Pavlo Honcsaruk, a Harkov-Zaporizzsjai Egyházmegye megyéspüspökének elmélkedései vezették. A nemzetért, az önkéntesekért, a szeretet civilizációjának építéséért és minden élet megőrzéséért, Isten országának és az evangéliumnak a terjesztéséért mondott ima bibliai szakaszokkal és a nép fájdalmából született elmélkedésekkel fonódott össze.

A rózsafüzér egyes részei között imádságos csendet tartottak.

A Világosság titkairól szóló elmélkedéseket Sztaniszlav Sirokoradjuk OFM püspök, az Odessza-Szimferopol Egyházmegye ordináriusa készítette. Az Úr szavára hallgatni, az Ő akaratát cselekedni: ez a mi megtérésünk, ez Isten országának hirdetése a földön – hangsúlyozta a püspök elmélkedésében.

A harmadik, a Fájdalmas titkokra vonatkozó elmélkedéseket Lucsok Miklós OP püspök, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója mondta. A fájdalmas titkokról szóló elmélkedésekben Jézus szenvedése összefonódott azzal a fájdalommal, szenvedéssel, erőszakkal és visszaéléssel, amelyet az háború hozott a földre, azoknak a szenvedésével, akiket a háború megnyomorított, s egyben imává vált sebeik gyógyulásáért, a megtérés kegyelméért.

A dicsőséges rózsafüzér elmélkedéseit Vitalij Krivickij SDB püspök, a Kijev-Zsitomiri Egyházmegye ordináriusa írta. Jézus Krisztus életének dicsőséges titkainak szemlélése erőt ad a háború túléléséhez, amihez különösen is a Szentlélek segítségre és meghívására van szükségünk.

A teljes rózsafüzér imádságos átelmélkedése után elénekelték a Loretói litániát, majd Vitalij Szkomarovszkij püspök felolvasta azt a felajánlási imát, amellyel Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének szentelték.

12.30-kor kezdődött a szentmise, amelynek megnyitó beszédében Mokrzycki érsek üdvözölte a jelenlévőket. „Ebben a számunkra nehéz időszakban jobban megértjük az ima erejét és szívünk érzékenyebbé válik. Ezért eljöttünk lelki fővárosunkba – a berdicsivi Szűzanyához -, hogy az ima és a böjt által elinduljunk azon az úton, amely visszaadja a békét Ukrajnának és szívünknek.”- mondta többek között az érsek.

Az apostoli nuncius, Visvaldas Kulbokas érsek volt a szentmise főcelebránsa, aki a homíliában az ima három nézőpontjáról beszélt. „Imádságunk nagyban meghatározza, hogy Ukrajna egységes lesz-e, hogy Ukrajna hittel teli lesz-e, hogy Ukrajna képes lesz-e megvédeni fiait és lányait.” – hangsúlyozta a nuncius.

A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szentelt kegyhely itt Berdicsivben a „menedékünk szimbóluma is.” Ezért a mai imánk első célja a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérni, hogy imánk ne csak a miénk legyen, hanem az Istenanya imájává is váljon… Még a háború, még a gyilkosság vagy a hamis vádak sem szakíthatják meg kapcsolatunkat az Istenanyával, és vele a Teremtő Istennel, az életet adó Istennel.”

„Imánk második célja az élet védelme, hiszen amikor Urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét vesszük magunkhoz, az Élet Kenyerét kapjuk.”

A harmadik cél a hitünkért való imádság. „Amint a mai evangélium világossá teszi, Jézus apostolai együtt ettek Isten Fiával, és ez valami sokkal többnek az alapjává válik, mint a vallás. Hitünk azzal a meggyőződéssel gyarapszik, hogy minden cselekedetünknek értelme és következménye van: a böjtnek, az imádságnak és az alamizsnálkodásnak is megvan a maga következménye.”

A szentmise után folytatódott a szentségimádás.  15 órakor még elimádkozták az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, majd az eucharisztikus áldással és Ukrajna egyházi himnuszának eléneklésével zárult a jelenlévő püspökök, papok, hívők, valamint az online felületeken bekapcsolódók imanapja.

„Ó nagy Isten, egyetlen Isten, mentsd meg Ukrajnát!”

Forrás: rkc.org.ua