2023. május 20-án, szombaton, hosszú, türelemmel és alázattal viselt betegség után, életének 87. évében, elhunyt Bohán Béla jezsuita szerzetes pap. Béla atyát mindenki ismeri Kárpátalján, hiszen 1989-ben ő volt az öt szerzetes egyike, akik misszióba érkeztek Kárpátaljára. Elsőként Rahón, majd 1991–2001 között Ungváron, 2001–2011 között pedig Beregszászon volt plébános. Onnan tért vissza 2011-ben Magyarországra, és haláláig Szegeden szolgált a Szent József jezsuita templom segédlelkészeként.

A Jézus Társaságába 68 éve, az illegalitásban lépett be, de sokáig nem működhetett papként. Rendtársai szerény, jóságos, imádságos emberként ismerték és tisztelték.

Bohán Béla 1936. január 3-án született Nyírcsaholyban. Tizennyolc évesen papnak jelentkezett, és 1954–59 között Budapesten, a Központi Szemináriumban tanult. Ez idő alatt, miután a kommunista államhatalom betiltotta a szerzetesrendek működését, 1955-ben, az illegalitásban lépett be a Jézus Társaságába. A szemináriumból politikai okok miatt elbocsátották, ezért hiányzó vizsgáit magánúton tette le. Zadravecz István püspök Budapesten, a Kassai téri Szentlélek-templomban szentelte pappá 1960-ban.

Mivel sehol nem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben, egy évtizedes kántori szolgálat következett, míg végül 1971-ben az egri egyházmegyében, Mádon kapott kápláni megbízatást. 1972-től Sárospatakon, 1973-tól Sátoraljaújhelyen, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben Nyírszőlősre került plébánosnak, majd 1987-ben Maklárra. 1989-ben innen ment a kárpátaljai misszióba.

Béla atya hivatásának története ezen a linken olvasható, a szerzetesrendek 1950-es szétszóratásának évfordulóján többek között vele készített interjú pedig itt található.

Az Új Hajtás egyházmegyei lapban is olvashatunk vele készített interjút.

Imával kísérjük őt abban az örömben, hogy már Odaföntről folytatja „missziós tevékenységét”. Temetéséről később adnak hírt.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya