Az egész világon 2021. október 17-én, missziós vasárnapon nyitották meg az egyházmegyékben a szinódust, így nálunk, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében is. Ünnepélyes bevonulással kezdődött 9.30-kor a szentmise Munkácson, a székesegyházban, a Szentlelket hívó énekkel. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal megyéspüspök volt. Mivel ezen a hétvégén tartotta éves lelkigyakorlatát az Egyházmegyei Pasztorális Tanács, tagjai az egész egyházmegye híveit képviselték a szentmisén.

Ferenc pápa kívánsága volt, hogy a 2023-ban tartandó püspöki szinódusra az egyházmegyékben kérdezzék meg a híveket egyházunkhoz való kapcsolatukról, véleményükről, fájdalmaikról. A Szentatya így akarja bevonni a szinódusi folyamatba Isten egész népét. Erről beszélt a szentmisén a püspök atya: „Fontos, hogy a szívünkben a legfőbb helyen legyen Isten szava. A Szentatya azt kéri, hogy az elkövetkező két évben nagyon kérjük a Szentlélek vezetését ennek a maga nemében első, az egész világra kiterjedő szinódusnak a folyamatára. Végül pedig bízzuk azt Isten után Szűz Máriára, aki az apostolok királynője, hogy ő járjon közben értünk, az egész világ katolikusaiért, hogy a Szentlélek sugallata mutatkozzon majd meg a szinódus végén. A Szentatya igyekszik minden népet meghallgatni, hogy mindenkinek eljusson hozzá a véleménye azokról a kérdésekről, amelyeket feltesz számunkra.”

„Ezen a mai napon a missziókra is gondolunk az egész világon, azokra az emberekre, akik életüket adják mindazokért, akik nem ismerik az Isten igéjét, az evangéliumot, az örömhírt” – folytatta Antal püspök atya. „Imádkozzunk értük – de imádkozzunk saját magunkért is, hiszen mindenkinek missziós küldetése van, amit a szentmisék végén hallani is szoktunk: »küldetéstek van!« Mindenkinek küldetése van, aki meg van keresztelkedve, aki az Isten igéjének ismeretében eltelt az evangélium örömével.”

A prédikáció után ígéretet tettek az Egyházmegyei Pasztorális Tanács tagjai, akik a szentmise után egy évre szóló kinevezésüket is átvehették a megyéspüspöktől.

A szentmiséről a következő videóanyagokat tekinthetjük meg:

Majnek Antal püspök szentbeszéde:

A Veritas egyházmegyei médiaevangelizációs projekt összeállítása:

A TV 21 Ungvár felvétele a teljes szentmiséről:

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye