A teremtett világ megóvásának egyik legfőbb akadálya a haszonelvű gazdasági szemlélet.

Az Egyház tanítása szerint a gazdaság célja nem a profit, hanem az ember, mégpedig minden ember és az ember teljes egészében, a test és a lélek. A teremtésvédelem  tehát elképzelhetetlen igazabb és emberibb gazdasági rendszer felépítése nélkül – hangsúlyozta Székely János püspök a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik kerekasztal-beszélgetésén. Beszélt arról is, hogy az Eucharisztiában Krisztust teljes egészében vesszük magunkhoz, benne az Ő gondolatait, lelkét, szellemiségét is, és életünket is e szerint alakítjuk. Ekkor nem elég az oltáron megtörni a kenyeret, meg kell törnünk a magunk kenyerét is a legszegényebbek számára is, és meg kell óvnunk a teremtett világot, hogy legyen egészséges kenyér és víz a legszegényebb családok asztalán is…

A püspök rámutatott: a teremtésvédelem nem csak a zöldmozgalmak sajátja, hisz’ az az emberiség egyik legnagyobb kihívása. A Szentírásnak is fontos üzenete Földünk megóvása, vagyis mi is felelősek vagyunk Istennek, hogy megőrizzük az Ő  remekművét gyönyörűnek, s élhető és szép bolygót adjunk át a következő nemzedékeknek.

A teremtett világ megőrzése nemcsak klímavédelmet, a biológiai sokféleség megóvását jelenti, hanem az embernek, a teremtő Isten képmásának megóvását is. Hibás hozzáállás, ha az emberi életet nem a fogantatástól a természetes halálig védjük, illetve ha a kultúrák, az emberi társadalmak sokféleségét nem óvjuk…

Magdaléna Noszczyk, a Laudato Si mozgalom európai vezetője a Miatyánk ismert sorát idézte: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” Felhívta a figyelmet, hogy mi nem tudjuk elképzelni egyetlen napunkat sem kenyér nélkül, de – többek közt a klímaválság miatt – sokan nélkülözik a mindennapi kenyeret.

Kontinensről kontinensre haladva bemutatta azokat a kihívásokat, amelyek a teremtett világot, így a mindennapi kenyeret is veszélyeztetik, egyben hangsúlyozta, mindenütt helyben kell meglátni, hogy mi a baj.

A rendezvényen bemutatkozott a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is.

„Az Eucharisztia összeköti az eget és a földet, átfogja és áthatja az egész teremtést. Az Oltáriszentség fény és motiváció forrása környezetért való aggódásunk számára is, és arra késztet minket, hogy az egész teremtett világ őrei legyünk” – idézte Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikáját Nemes Gábor, az egyesület elnökségi tagja.

Nobilis Marió atya felidézte: Ausztriában részt vett egy teremtésvédelmi konferencián, ezt követően fogalmazódott meg benne is a kérdés: „mit akar Krisztus a környezeti problémára válaszolni az Egyház révén?” 2008- ban egy körlevelet fogalmaztak meg a teremtett világ iránti felelősségünkről. Az ezt összeállító csapat együtt maradt, egyesületté vált…  Szólt a Teremtés hetéről, melyet minden év szeptember végén, október elején Szent Ferenc napjához igazítva tartanak. Céljaik közé tartozik a közösségek teremtéstudatosságának növelése, így a plébániák rendezvényeinek teremtéstudatos szervezése is.

NEK