A 2017-2018. évek során ismét több beruházást sikerült megvalósítanunk egyházi épületeinken a Magyar Kormány jelentős anyagi támogatásával, melyért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki!

Három helyen kezdhettünk templomépítésbe: Beregardón, Tövisfalván (Dracsinón) és Vezérszállás (Pidpolozzja) településeken. A Vezérszálláson felépült templomot 2018. július 22-én áldotta meg Majnek Antal püspök, ünnepi szentmise keretében.

A tövisfalvi és beregardói építkezések még folyamatban vannak, utóbbi templom befejezése és felszentelése 2019 nyarára, a templom patrónusának választott Árpád-házi Szent Kinga ünnepére van tervbe véve.

További templomfelújítások zajlottak Bustyaházán, Csapon, Fancsikán, Huszton, Mezőkaszonyban, Munkácson, Nagyszőlősön és Sárosorosziban. Több helyen vízelvezetés, hőszigetelés, a nyílászárók cseréje történt meg; Nagyszőlősön a temetőkápolna újult meg. Sárosorosziban az árvíz következtében erősen megrongálódott, 180 éves templomon kellett komolyabb megerősítést és javítást végezni, hogy ne keletkezzenek további károk a vizenyős talajon álló épületen.

A templomok mellett más egyházi épületeken is komolyabb beruházásokat tudtunk végrehajtani. Ezek a következők voltak:

Aknaszlatinán felújításra került a karitászház, melyben egy konyha is helyet kapott új berendezéssel, ahol naponta 70-80 rászoruló ember számára főznek ebédet, akik magukat már nem tudnák kellőképpen egyedül ellátni.

A benei plébániaépület ifjúsági táborozásra lett alkalmassá téve, 25-30 fő befogadására kész szálláshelyekkel, kinti fedett ebédlő résszel, játszótérrel, sportpályával. 2018-ban már szinte egész nyáron igénybe vették a megye egész területéről érkező gyerek- és ifjúsági csoportok, akik felejthetetlen napokat töltöttek itt pihenéssel, szórakozással, lelki feltöltődéssel, közösségépítéssel.

Beregszászon az egykori plébániaépület – mely ma szolgálati lakásként és diákszállóként funkcionál – tetejének átfedésére került sor, amely így alkalmassá vált arra is, hogy a későbbiekben tetőtér beépítést is lehessen végezni.

Nagyszőlősön a frissen felújított temetőkápolna mellett felépült egy ravatalozó és hűtőház, mely hiánypótló szerepet tölt be a városban, de Kárpátalján is talán az első ilyen jellegű építmény, mely megfelel a mai kor higiéniai követelményeinek.

Ráton szintén a plébániaépület tetejét sikerült felújítani, amely már évek óta aktuális volt; most az anyagi támogatásnak köszönhetően sikerült véghez is vinni ezt a beruházást.

Ungváron is több éve folyó felújítási munkákban sikerült jelentősen előre lépni: a plébániaépület második szintjének belső terei újultak meg – a konyha, a folyosó és az iroda -, valamint sor került a karitász számára egy garázs építésére.

Mindezért még egyszer köszönetünket fejezzük ki a Magyar Kormánynak, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, amely a támogatási ügyet lebonyolította.

Hálát adunk Istennek mindazokért, akik ebben részt vettek, akik munkájukkal, anyagiakkal, szaktudásukkal, imáikkal vagy bármi egyéb módon hozzájárultak e feladatok végrehajtásához. Isten fizessen meg mindenkinek bőségesen!