Felszentelték a beregújfalui templomot

Október 21-én, a délben kezdődő szentmise keretei között Majnek Antal püspök atya felszentelte a beregújfalui templomot. Az ünnepi eseményen részt vettek dr. Nagy Ignác vezető konzul, Igor Szviscso, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke és Sütő Lajos, Beregújfalu polgármestere. Vendégek érkeztek továbbá a homoki, a koncházi, a minaji és a pósaházi cigánytáborokból.
A szertartás elején Galló József, a templom tervezője röviden bemutatta az épületet, majd Kosztyó László építési vállalkozó ünnepélyesen átnyújtotta Majnek Antal püspök atyának a templom kulcsait.

Szentbeszédében a püspök atya elmondta, hogy a templom patrónusának választott Boldog Ceferino Gimenez Malla életében egyszerű cigány ember volt, de istenszeretetével, Jézus iránti lelkesedésével igazi példát tudott mutatni még életének legnehezebb pillanataiban is. Rávilágított továbbá az imádság, különösen a rózsafüzér erejére, és a cigány híveket a boldoggá avatott Ceferino életpéldájának követésére buzdította.

A szentmise végén a helyi cigány hívek nevében Balogh Erzsébet meghatódva mondott köszönetet mindazoknak, akik már hosszú évek óta törődnek a beregújfalui cigány egyházközséggel, és megköszönte mindazok fáradozását, anyagi hozzájárulását, akik részt vettek az újonnan felszentelt templom anyagi támogatásában és létrehozásában. A cigány hívek maguk által készített, fonott kosarakba rakott őszi gyümölcsöket ajándékoztak a püspök atyának és vendégeknek. A faluból jött református hívek is eljöttek az ünnepségre, hogy énekükkel szebbé tegyék azt.

A szentmise végén Sütő Lajos polgármester beszédében megköszönte a püspök atyának, és a jelenlévő Michels Antal, Pogány István és Petenko Miron atyáknak, hogy még egy ilyen félreeső településen is törődnek a nehézsorsúak lelki életével, és figyelmet fordítanak megsegítésükre. Valamint hozzátette, hogy a beregújfalui templom újabb büszkesége lesz a falunak.
Az ünnepi áldás után bográcsgulyással és más finomságokkal kínálták a vendégeket a helyi hívek, amihez a koncházi cigányzenészek muzsikája szolgáltatta a jókedvet.