„Térjetek meg!” – Advent 2. vasárnapja

img 20170616 194237 k

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület idén is meghív a „teremtéstudatos adventre”. Lelki szempontokkal és gyakorlati javaslatokkal szeretnénk a karácsony előtti felkészülési időszakban annak a tudatosítását is segíteni, hogy mint emberek szeretetből teremtett lények, ugyanakkor pedig a teremtésért felelősek vagyunk.

Vasárnapról vasárnapra közzétett felhívásainkban a római katolikus szentmise aznapi olvasmányaiból és liturgiájából vett szemelvényekkel, a Laudato sì pápai enciklika egy-egy részletével és gyakorlati vállalások ötleteivel igyekszünk erre buzdítani. A gyakorlati javaslatokat ki-ki életállapotának, helyzetének megfelelően választhatja, egészítheti ki, helyezheti el mindennapjaiban. Lehetnek ezek egész hétre vagy egy-egy napra kitűzött céljaink, váltogathatjuk őket, de megtehetjük azt is, hogy az adventben előrehaladva folyton hozzáteszünk egyet-egyet a már gyakorolni kezdett elhatározásokhoz. Az is nagyon jó, ha az itt felsorolt ötletek a saját élethelyzetünknek megfelelő további vállalásokra inspirálnak minket.

– Az advent: bűnbánati felhívás, hogy megtisztulva ünnepelhessük a Megtestesülést

– Az advent: lehetőség a leegyszerűsödésre

– Az advent: alkalom a „pusztában kiáltó” megtérésre hívó szavának meghallására

– Az advent: beállás a bűnösök sorába a Jordán partján, hogy szabadok lehessünk

– Az advent: az ég, a föld, a tűz, az elemek, a hegyek és a völgyek Istent dicsőítő üzenetének felismerését kínáló időszak

– Az advent: felszólítás ösvényeink egyenessé tételére az Úr felé

– Az advent: esély a mértéktartás felszabadító erejének megtapasztalására

Részletek a vasárnap liturgiájából:

Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. (Olvasmány – Iz 40,3-5)
Főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. (Szentlecke – 2Pét, 3,8-9)
E szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. (Áldozás utáni könyörgés)

Ferenc pápa: Laudato sì

A szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ez nem kevesebb élet, nem gyengébb izzás, épp ellenkezőleg. Valójában azok élveznek és élnek meg jobban minden pillanatot, akik felhagytak azzal, hogy innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amijük nincs. Az ilyenek megtapasztalják, mit jelent értékelni minden egyes személyt és minden dolgot, megtanulnak kapcsolatba lépni a legegyszerűbb valósággal is, és tudnak örülni neki. Így képesek csökkenteni a kielégítetlen igényeket, korlátozni a fáradtságot és a megszállottságot. Lehetséges az, hogy kevésre legyen szükségünk és nagyon éljünk, főképp akkor, ha képesek vagyunk megtanulni, hogy más dolgokban leljük örömünket; ha megelégedést találunk a testvéreinkkel való találkozásokban, a szolgálatban, karizmáink kibontakoztatásában, a zenében és a művészetben, a természettel való kapcsolatban, az imádságban. A boldogság megkívánja, hogy korlátozni tudjuk bizonyos igényeinket, melyek elkábítanak minket, és így készek legyünk az élet kínálta sokféle lehetőség megragadására. (LS 223)

Mit vállalhatok?

– egész nap csapvizet inni (más ital helyett) – azért is, hogy megérezzem a legegyszerűbb valóságokban az ajándékot

– fair trade terméket vásárolni abból, amiből lehet (pl. tea, kávé, csokoládé, déligyümölcs) – azért is, hogy vállalva esetleg a magasabb árat / a kisebb mennyiséget, a több utánjárást, érezhető erőfeszítést tegyek az igazságosabb életformáért

– özönnövényt irtani (megfelelő helyen, szakszerű irányítással) – azért is, hogy tudatosítsam, milyen konkrét lehet a jó és a rossz küzdelme

– autózásról lemondani – azért is, hogy megtanuljak világosabban különbséget tenni igényeim és szükségleteim között

– húsfogyasztásról lemondani – azért is, hogy kitapogassam megszokásaim hatalmának mértékét

– liftről (felvonóról) lemondani – azért is, hogy megtapasztaljam: a lemondás egészebbé tehet

– karácsonyra készülve használt dolog ajándékozását előkészíteni, akár a magaméból – azért is, hogy megtapasztaljam az adás engem formáló erejét

– a Laudato sí-t (újra)olvasni, (végig)olvasni – azért is, hogy új és régtől ismert valóságokra egyaránt rácsodálkozzak

– lelkiismeret-vizsgálatot tartani, szentgyónásra felkészülni a teremtés iránti felelősség figyelembe vételével – azért is, hogy növeljem egységemet a Krisztusban hívő közösséggel

Forrás – teremtesvedelem.hu