Vatikáni üzenet a turizmus világnapjára: felelősen használjuk a vizet

„A turizmus és a víz: védelmezzük közös jövőnket” – ez a témája a turizmus világnapjának, amelyet szeptember 27-én tartanak világszerte. Ebből az alkalomból az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa üzenetet tett közzé, amelyben arra hívja a turizmust, hogy felelősen és etikusan használja a vizet és a teremtett világot.

 

Víz nélkül nincs élet – ebből a megállapításból indul ki a vatikáni dikasztérium üzenete, amelyet Antonio Maria Vegliò bíboros, a Tanács elnöke és annak titkára látott el kézjegyével.

2012-ben több mint egy milliárd volt a nemzetközi turizmusban résztvevő utasok száma, míg a világon minden harmadik ember olyan országban él, ahol vízhiány van. Lehetséges, hogy 2030-ban a vízhiány a világ lakosságának közel felét érinti majd. Egy milliárd ember jelenleg nem jut hozzá ivóvízhez. Felbonthatatlan tehát a kötelék az ökologikus, környezetet tisztelő és fenntartható turizmus, valamint a teremtett világ vízerőforrásainak védelme között – szerepel a pápai tanács üzenetében.

A turizmus igazi előnye lehet, ha az erőforrásokat a „zöld gazdaság” kritériumai szerint kezeli, vagyis egy olyan gazdaság keretei között, amelynek a környezetre gyakorolt hatása elfogadható korlátok között tartható. Figyelemmel kell lenni a Föld javainak egyetemes elosztási alapelvére, amely természetes jogunk. Azért is, mert a teremtett világ Isten ajándéka, és a Teremtő arra hív, hogy óvjuk meg annak tudatában, hogy kezelői és nem tulajdonosai vagyunk ennek az ajándéknak.

Egy másik fontos pont, amelyet kiemelnek az üzenetben, a víz és a liturgia közötti kapcsolat, amely Isten emberiség iránti szeretetére emlékeztet bennünket. A nagyszombati virrasztástól a keresztség rítusáig, az özönvíz bibliai történetétől a Vörös-tengeren való átkelésig vagy a lábmosásig a víz mindig az életről, a megtisztulásról, az újjáteremtésről, a transzcendenciáról beszél. Jézus úgy jelenik meg, mint az „élő víz forrása”, aki „oltja a szomjat”, amely az emberi szív legmélyebb vágya, az önmagán túli hiteles boldogság keresése.

Az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa felhívja a turizmusban érintett személyek figyelmét, hogy felelősséggel kezeljék a vizet. A szektor legyen a gazdagság valós forrása társadalmi, ökológiai, kulturális és gazdasági szinten, elkerülve a természeti erőforrások helytelen kezeléséből fakadó károkat, amelyek a következő nemzedékekre nehezednek. Ezért a politikusokat, vállalkozókat és turistákat mentalitásváltásra buzdítják, hogy más életstílust vállaljanak fel, amelyet józanság és önfegyelem jellemez. Az utazó jusson el arra a meggyőződésre, hogy nem minden megengedett, még akkor sem, ha abból gazdasági hasznot húzhat.

A teremtett világ védelme fontos téma Ferenc pápa számára, aki számos alkalommal kiemelte ezt a kérdést március 19-i, pápaságát megkezdő szentmiséje óta – emlékeztet végül az üzenet.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír