A templom titulusa: Árpád-házi Szent Erzsébet

A templomot Papp Tihamér ferences atya vezetésével 1999-ben kezdték építeni. A legnagyobb összegű támogatást – az összes költség több mint a felét – a magyarországi Nemzeti Erőforrások Minisztériuma adta. A munkácsi püspöki hivatal is jelentős összeggel járult hozzá az építkezéshez, s még számos adakozó is segítette a templom elkészültét. Külön meg kell említeni a tiszabökényi híveket, akik szintén derekasan kivették részüket a költségekből. Legfőbb érdemük azonban az, amit Faragó László beregszászi konzul fogalmazott meg: az árvizek és a többi megpróbáltatás dacára tovább építették a templomot, mert hittek Istenben, s ezért hittek abban is, hogy van jövőjük.