01151035sz13A kápolna titulusa: Mártírok kápolnája

Trianon szörnyű következményei közül az egyik: a szolyvai haláltábor.
A második világháború végén, 1944 novemberében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, illetve tágabb értelemben a szovjet megtorlás és a sztálini terror ártatlan áldozatainak emléket állító Szolyvai Emlékpark építése 1990-ben kezdődött. Hivatalos felavatására 1994 novemberében került sor, azóta a Kárpát-medencei magyarság egyik központi kegyeleti helye – zarándokhely.
Az első világháborús katonatemetőt is magába foglaló park siratófalán a magyarlakta településekről több ezer elhurcolt és a sztálini lágerekbe odahalt, magyar és német személy neve olvasható.
2008-ban került felavatásra a Mártírok Kápolnája.