A templom titulusa: Szent Kereszt felmagasztalása

A község eredeti neve Deákfalva volt. Mivel azonban az idők folyamán ez a név Gyakfalvára ferdült, a vármegye – 1720. évi határozatával – a Nevetlenfalu elnevezés használatát rendelte el. A falu közelében egykor egy Virágvár elnevezésű földvár állt. A falut 1380-ban említik először, de a falu nevét viselő Gyakfalvy családról már 1360-ban történtek feljegyzések. A helységet 1619-ben említik először Nevetlenfalu néven, de ez az elnevezés csak a 18. században gyökeresedett meg, addig a két megnevezést felváltva alkalmazták.
A plébániát a 14. században alapították; a hitújítás idején az ősi kistemplommal együtt a reformátorok tulajdonába került. A katolikusok a templomot 1744-ben szerezték vissza, a plébániát pedig 1790-ben alapították újra. A templomépület a különféle viszontagságok közepette, főként pedig az 1880. évi földrengés során igen megrongálódott, ezért egy újnak az építésébe fogtak. Felszentelésére 1903-ban került sor.
Kiemelkedően értékes, ellenben meglehetősen rossz állapotú orgonáját, mely műemlék értékű, 1844-ben a pozsonyi Karl Klöckner mester építette.
Az anyakönyvezés kezdete: 1790.
A liturgia nyelve: magyar.