A templom titulusa: Szent Ilona

Újlakként 1304-ben említik először, Wylak formában. A Tiszára való utalással 1773-ban találkozunk első alkalommal. Lakosai sokat szenvedtek a Tisza szabályozásáig annak árvizeitől. A századok során fontos tiszai átkelőhely és sólerakat volt. Az 1657-es lengyel és az 1661. évi tatár betörések idején nagy veszteségek érték a községet.
A 14. században alapított plébánia a hitújítás következtében 1556-ban megszűnt. 1735-ben alapították újra. A mostani templomot 1812-ben szentelték fel. Tornya a 19. század első felében klasszicista stílusban épült. A 20. század elején magasabbra emelték. A torony alatti kapu fölött szobordíszítést találunk.
1896-ból való orgonája a budapesti Rieger Testvérek munkája.
Az anyakönyvezés kezdete: 1735.
A liturgia nyelve: magyar.