A templom titulusa: Szent Péter és Pál

A község ősrégi eredetű. A helységben és környékén már Szent István idejében letelepedtek a szászok. Német telepeseiről Felszásznak (1272) nevezték, 1355-től Királyháza a neve. Neve a mellette álló dombon lévő királyi házzal (Domus Regalis) hozható összefüggésbe, amely az egész Ugocsa megye területére kiterjedő erdő-uradalom központja volt. A templommal szemben emelkedő domb tetején a Nyaláb-vár állt, mely 1272 és 1325 között épült. 1671-ben I. Lipót rendeletére lerombolták. Az 1530-as évek elején Perényiné Frangepán Katalin ide hívta meg fia nevelőjének Komjáti Benedek pozsonyi kanonokot. Ő fordította le magyarra a Nyaláb-várban Pál apostol leveleit, s 1533-ban egy krakkói nyomda adta ki a fordítást. Ez az első magyar nyelvű, nyomtatásban megjelent tolmácsolása Pál apostol leveleinek. A település hosszú időn át a magyar királynők nyaralóhelyéül szolgált, s élénk élet folyt benne.
A plébániát a 14. században alapították. A hitújítás következtében 1560-tól szünetelt, 1727-ben alapították újra. A mostani templomot 1778-ban Perényi Ferenc báró építtette.
A templom orgonáját 1923-ban Julius Guna eperjesi mester építette.
Az anyakönyvezés kezdete: 1728.
A liturgia nyelve: magyar.