Majnek Antal püspök a pápa lemondásáról  

   Amikor meghallottam a hírt a Szentatya lemondásáról szomorú lettem. Elkezdtem imádkozni, és így imádkozva, megnyugodtam, hisz nem halt meg a mi kedves pápánk, csak nyugdíjba megy. Gondolkoztam: papnak, püspöknek jár 75 év után s éppen a pápának ne lehetne?! Már nem először fordul elő az Egyház történelmében hogy a római pápa lemondott.
    Az első pápa aki lemondott, V. Celesztin pápa volt, 1294-ben. Ő hozott egy dekrétumot, vagyis rendelkezést, hogy a római pápa önként leteheti a főpapi szolgálatot. A kánonjogban benne foglaltatik a pápának ez a joga.
    XVI. Benedek pápa bölcs és megfontolt ember volt, rengeteg fontos döntést hozott, sokat írt, dolgozott, fogadta a rengeteg zarándokot, látogatókat s az összes püspököt a világból! Éppen akkor vált számomra is igen kedvessé, amikor engem is oly szívélyesen fogadott! Nagyon szép és mély benyomás maradt bennem – ezután kezdtem el sorban olvasni a magyarul megjelent könyveit. Hiszem, hogy a pápa döntése, – akárcsak az előzőek is – bölcs volt.
    Egyházmegyénk papjaival és híveivel megfogadtuk, hogy nagyböjti, lemondásainkat, böjtjeinket, imáinkat az egyházmegyénk hitben való megújulása mellett, a mostani s az új pápáért is fölajánljuk. Mi hálát adunk az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa apostoli szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette.
    Ami pedig az új Szentatyát illeti, szeretném idézni XVI. Benedek pápa szavait: „Ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában.”

+ Majnek Antal
megyéspüspök