Erdő Péter bíboros körlevele XVI. Benedek pápa lemondása kapcsán

Erdő Péter bíboros az alábbi körlevéllel fordult az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye híveihez és papjaihoz.

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Testvérek!

Értesülve Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lemondásáról, amely február 28-án lép hatályba, hálát adunk az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa apostoli szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette. Különös szeretettel emlékezünk vissza Egyházunk és Hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt szentéletű vértanúink boldoggáavatása.

Kérjük a Mindenható Isten áldását Benedek pápa személyére, a Római Egyházra és egész Katolikus Egyházunkra. A Boldogságos Szűzanyának, az Egyház Édesanyjának, Szent Péter és Pál apostoloknak, valamint védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjáró szeretetébe ajánljuk Szentatyánk személyét és Egyházunkat.

Budapest, 2013. február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

A körlevél – a rendelkezés szerint – felolvasandó február 28-ig minden vasárnapi szentmisében. A nyilvános szentmisék után a miséző pap a hívekkel közösen mondjon el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Szentatyánkért és Egyházunkért – szerepel az ajánlásban.

Magyar Kurír