A Mukácsi esperesi kerülethez tarozó Várkulcsán, a Jézus, a Jó Pásztor templom plébánosát, Zsarkovszkij Péter atyát ünnepélyes keretek között iktatta be július 21-én, a péntek esti szentmise keretében Lucsok P. Miklós OP püspök.

Az ünnepélyes pillanatra a hívek Péter atyával együtt, a szentmise előtt a rózsafüzér elimádkozásával készültek fel. A szentmisét a Munkácsi egyházmegye apostoli kormányzója mondta.

A szentmise kezdetén a plébános nyilvánosan hitvallást és hűségesküt tett, kezét az oltáron lévő evangéliumon tartva. Ezután Zsarkovszkij atya kifejezte a helyi ordináriusnak saját papi elkötelezettségét, hogy a püspökkel és az egyházmegye papságával közösségben szolgálja a plébániát. Majd megcsókolta az oltárt, amely Krisztus, a Jó Pásztor szimbóluma.

Ezen a plébánián először került sor plébános beiktatási szertartásra. A kinevezési dekrétumot a kúria irodaigazgatója, Gerzanics Szergij atya olvasta fel.

„Azért vagyunk ma itt, hogy köszönetet mondjunk Jézusnak, amiért megalapította egyházat, amiért meghívta az apostolokat, és felhatalmazást adott nekik arra, hogy gondoskodjanak Isten népéről. Köszönjük neked, Jézus a gondoskodásodat és a jelenlétedet. Kérünk téged, Szentlélek, hogy vezesd a plébánost és mindannyiunkat, az egész egyházközséget, az egyházmegyénket, hogy növekedhessünk a krisztusi érettségben.” – mondta a homília lezárásaként Miklós püspök.

Az ünnepi szentmise végén a plébániai tanács képviselője, Szekeres Vaszil a közösség nevében köszönetet mondott a püspöknek és gratulált a plébánosnak, ezzel befejeződött az új lelkipásztor beiktatásának szertartása. Lelkipásztori szolgálatáát megkezdve Péter atya a Szentlélek megvilágosítására, és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta magát.

Szöveg: Molnár M. Katalin

Video: Wiess Viktória