Alapkő megáldása Munkács-Barakktelepen

 Augusztus 28-án Majnek Antal munkácsi megyéspüspök megáldotta Munkács-Barakktelep épülő római katolikus templomának alapkövét. Jelen volt még Pogány István munkácsi plébános, általános helynök, Svorad Duda OP frigyesfalvi plébános, püspöki helynök, Petenko Miron munkács-várpalánkai plébániai kormányzó, valamint az ottani hívek.

Pogány István atya felolvasta az alapító okirat szövegét, melyet ezután egy fémtokban az alapkővel együtt a betonalapba falaztak. A püspök atya hálával emlékezett meg mindenkiről, aki adományával segítette az építkezés elkezdését. Kérte a jelenlevők imáit az építkezés folytatásáért – melyre egyelőre nincs anyagi fedezet, bár ígéreteket már kaptunk -, hogy a majdan felépülő templom és benne a hívek szeretetteli közössége Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét szolgálja.