Cigány találkozó  Munkácson

Február 18-án a munkácsi püspökségen magyarországi és kárpátaljai cigány hívek találkozója volt. A találkozón jelen volt Majnek Antal püspök és meghívott vendégei, Dr. Székely János az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye  segédpüspöke és Dúl Géza atya, aki a magyarországi cigány pasztoráció egyik vezetője.

A Magyarországról érkezett vendégek között voltak még a Géza atya által Gyömrőben létrehozott Ceferino ház közösségének cigány és nem cigány tagjai.

A hívek előadáson vettek részt, amelyet dr. Székely János püspök és Dúl Géza atya tartott, majd kiscsoportos beszélgetés keretén belül megosztották egymással tapasztalataikat, örömeiket, sikereiket, bánataikat.

Másnap, február 19-én a kárpátaljai cigány pasztorációs munkában résztvevő vezetők, segítők találkoztak a magyarországi vendégekkel. Székely János püspök előadásában beszélt a cigány nép történetéről, múltjáról és jelenéről, valamint elmondta, hogy az egyháznak küldetése van minden emberhez, a legszegényebbekhez, legelnyomottabbakhoz is, sőt elsősorban feléjük kell kinyilvánítani a szeretetet és gondoskodást.

Dúl Géza atya gyakorlati oldalról számolt be cigány pasztorációs munkájáról, ötleteket adott, megosztotta tapasztalatait, majd a Ceferino közösség néhány tagja osztotta meg a jelenlévőkkel élményeit, tapasztalatait, megélt hitét. Végül a kárpátaljai cigány pasztorációban résztvevő vezetők és aktivisták számoltak be tevékenységükről.