A megszentelt élet napja egyházmegyénkben

A néhány éve kezdődött gyakorlat szerint Schönbornban ünnepelték egyházmegyénk szerzetesei és szerzetesnői a megszentelt élet napját január 31-én. Megújították fogadalmaikat és hálát adtak a Mindenható Istennek szerzetesi hivatásukért. Az ünnepi szentmise meghívott szónoka Markian Trofimjak lucki megyéspüspök volt, aki a szentmise után elmélkedést tartott a jelenlévőknek az Istennek szentelt életről, majd bemutatta az ukrajnai egyház folyamatban lévő liturgiai reformjait.