2024. március 11-12-én a Munkácsi Egyházmegye magyar ajkú papjai számára továbbképzési napokat tartottak Szinyákon, a lelkigyakorlatos házban. A rekollekció meghívott vendége és előadója Fábry Kornél, budapest-esztergomi segédpüspök volt. A tavaly ősszel megrendezésre került Országos Lelkipásztori Napokra, melynek témája az élő plébánia kiépítésé volt, az egyházmegyéből a háborús helyzet miatt nem tudtak a papok eljutni. Lucsok Miklós megyéspüspök ezért személyesen meghívta Kornél püspököt, hogy a tanulmányi napok keretében megossza a plébániai pasztorációban szert tett komoly tapasztalatát.

Az értékes lelkipásztori tapasztalatok meghallgatása mellett közösségépítő jellege is volt az együtt töltött két napnak, melynek gyümölcseit a résztevő papok és diakónusok tovább tudják kamatoztatni plébániáik híveivel együtt. Kornél püspök többek között arról beszélt, hogy mit tudunk tenni azért, hogy egy plébánia élő legyen: mit tekintünk fontosnak a lelkipásztori munkában, milyen közösségépítő programokra van szükség.

A megosztások során sokan elmondták, hogy most az ukrajnai háború miatt kevesebben, főleg idősek, nők és gyerekek járnak szentmisére. Ez a tény már önmagában kihívás elé állítja a plébánia lelkipásztorait. Az előadások sokféle lehetőséget vázoltak fel, melyek talán választ adhatnak ezekre a kérdésekre is. Lehet tanfolyamokat indítani fiatalok számára és azok számára, akik nem járnak misére. Ezek közé tartozik az Alfa kurzus, a Szentlélek szeminárium, és különböző csoportok családoknak, gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, férfiaknak.

A lelkigyakorlatot vezető püspök sok példát hozott személyes lelkipásztori tevékenységéből, és szinte minden mondanivalóját példával illusztrálta. Kornél püspök hangsúlyozta, hogy nagyon fontos mindenkit személyesen meghívni, személyesen megszólítani. „Olyan embert láttunk magunk előtt, aki nemcsak beszél, hanem teszi is, amit mond, s ennek tanúságtévő ereje van. Ezek valóban olyan módszerek, amelyeket a különböző plébániákon bátran lehet alkalmazni.” – osztotta meg benyomását az egyik résztvevő.

„Egyházközségeink nagy része jóval kisebb, mint amiről a püspök beszélt, mert az általa emlegetett plébánia körülbelül 3000 főt számlál. A mi plébániáink, különösen most, sokkal kisebbek, és sokkal szűkebb a hívek köre. Ennek ellenére minden lelkipásztor tudott valamit kamatoztatni és magával vinni az elhangzottakból, mert a megosztások során elmondták, hogy a javaslatok egy részét használni fogják.” – mondta egy másik résztvevő a rekollekció végén.

A jó hangulatban telt két nap végén mindenki jókedvűen távozott haza a lelkigyakorlatról. „Az ilyen találkozók azért fontosak, mert bár mindannyian ismerjük egymást, mégis mindannyian különbözőek vagyunk, és mindenki hozzá tud járulni ehhez a nagyszerű közösségi munkához. Ezek a találkozók megmutatják, hogy az egyház mennyire sokrétű: mindenkinek megvan benne a maga része, sajátos szolgálata.”