Ukrajna Római Katolikus Püspöki Konferenciájának 60. plenáris ülésére került sor március 5-8. között a Bjuhovicsi Szent József Szemináriumban.

Az első munkanap zsolozsmával kezdődött, melyet Radoszláv Zmitrovics OMI kamjanec-podilszkij segédpüspök vezetett.

Az ülést Vitalij Szkomarovszkij, Ukrajna Püspöki Konferenciájának elnöke kezdte meg egy Hazáért mondott imával.  A nuncius és a pápai követség titkárának köszöntése után a jelenlévőkhöz Gerhard Müller bíboros szólt. 2012-2017 között a Hittani Kongregáció prefektusaként szolgált, továbbá a Nemzetközi Teológiai Bizottságot és a Pápai Bibliai Bizottságot is irányította. Müller bíboros az Egyház jelenlegi helyzetéről számolt be, megosztotta tapasztalatait és lelkipásztori tanácsokkal látta el a jelenlévőket, melyben kifejtette, hogyan dolgozhat egy püspök a jelenlegi körülmények között, megőrizve a pápa iránti engedelmességét.

Ugyanezen a napon a bíboros előadást tartott „Az Isten és az ember helye” témában XVI. Benedek pápa „Deus caritas est” enciklikája alapján, melynek apropóját a Lembergi Lengyel Teológiai Társaság alapításának 100. évfordulója, valamint a Bilcsevszki Szent József Teológiai Intézet Ukrajnai Római Katolikus Teológiai Társaság alapításának 10. évfordulója adta.

A Müller bíborossal való találkozás után a püspökök Visvaldas Kulbokas nuncius érsekkel, valamint Joseph Maramreddy, a pápapi küldöttség titkárával találkozhattak. A találkozó első felét olyan általános kérdések megbeszélésével töltötték, melyek a háború alatt folytatott lelkipásztori szolgálatot érintik. „A Szentszék és a Katolikus Egyház nemzetközi szinten folytatott humanitárius tevékenységéről és terveiről volt szó. Ebben a kérdésben fontos a püspökök közötti koordináció mind Ukrajnában, mind a Szentszék vezetőivel. Többek közt a gyerek Ukrajnába való visszatéréséről volt szó”, – mondta a nuncius. Ezen kívül a megbeszélésen más háborút érintő konkrét kérdéseket is érintettek. „Itt fontos, hogy közösen gondolkodjunk és koordináljuk a tevékenységemet: az én nunciusi tevékenységemet és a püspökök szolgálatát. Meg kell osztanunk egymással a gondolatainkat, véleményünket, hogy mit kell tennünk lelki, pasztorális, szociális és humanitárius téren. Ezek mindig is fontos kérdések voltak. A találkozások segítenek a tapasztalatcserében és a gondolatok megosztásában”, – összegezte az érsek.

15:00-kor a püspökök elmondták az Irgalmasság rózsafűzérét Ján Szobilo harkivi-zaporizzsai segédpüspök vezetésével.

Ezután folytatódott az ülés. Vitalij Krivickij SDB kijevi-zsitomiri megyéspüspök bemutatta a püspökség Ökumenikus bizottságának tagjait. Petro Balogot OP választották meg elnökhelyettesnek. A bizottság további tagjai: Petro Oktaba OP, Szerhij Kippa OFMCap, Olekszandr Kusta. A tagságukat és a bizottság céljait az ülésen szavazták meg.

Krivickij püspök beszámolt az Egyházak és a Vallásos Szervezetek Országos Tanácsának működéséről. Többek közt arról volt szó, hogy a vallásos közösség hogyan igyekszik elérni azt, hogy azok a lelkipásztorok, akik fontos lelki és vallási feladatot látnak el, és sokszor az elhunyt katonák családjai, a veteránok és a nincstelenek számára az egyetlen vigaszt jelentik, mentesüljenek a behívások alól.

Az első nap végén Müller bíboros mutatott be szentmisét. Az Ukrajnáért, a jóakaratú emberekért és a békéért mondott imájához csatlakoztak a püspökök, a megszentelt életet élők, lembergi és Lemberg környéki papok, valamint a Bilcsevszkij Szent József Teológiai Intézet hallgatói, tanárai és végzősei.

Végül egy órás szentségimádás következett.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia 60. plenáris ülésének második napja szentmisével kezdődött, melyet Visvaldas Kulbokas érsek, apostoli nuncius mutatott be. A püspökök és a Szentatya képviselői együtt imádkoztak a békéért.

Prédikációjában a nuncius megjegyezte, hogy Isten prófétákat küldött népének, de az emberek füle süket maradt. Felsorolta azokat az eszközöket, melyek segítenek abban, hogy jobban halljuk Isten szavát. Ez a józanság. Mivel a nagy fáradtság, a túl sok elfoglaltság közötti őrlődés, a túlzott alkoholfogyasztás nagyon elvonják a figyelmünket. Ami viszont segít – az ima, az alázat, a tanulni vágyás. „Pont az jelent akadályt, ha azt hisszük, hogy mindent tudunk és mindent értünk, hiszen sokkal nehezebben hallgatjuk meg testvéreinket, a prófétákat vagy az Istent. A próféták könyvei arra hívnak bennünket, hogy jobban figyeljünk a jelekre, melyeket magunk körül látunk. Az Evangélium is hasonlóképpen tanít.”

A nuncius megjegyezte, hogy amikor imádkozunk Ukrajna békéjéért, akkor értjük, hogy az agresszor szívét nem könnyű a megtérés útjára terelni. Ha zárva van, akkor az Isten is tehetetlen. Nem tudja elvenni szabadságukat és akaratuk ellenére megtéríteni őket. „De megtéríthet bennünket, hogy készek legyünk a béke befogadására.” Ha vágyunk erre, akkor Isten meg tudja adni. Ilyen értelemben a háború számunkra olyan, mint egy próféta”, – mondta az érsek.

A nuncius arra biztatta a jelenlévőket: imádkozzanak azért, hogy képesek legyenek reagálni az idők jeleire és meghallani Isten Szavát. Az ehhez szükséges erőt az Eucharisztiából tudják meríteni, mely lelki életünk forrása és csúcsa. „Ezért hozzuk bátran Isten elé kéréseinket, könyörögve a békéért, Ukrajna és népe megóvásáért. Te vagy, Istenünk, az élet forrása, a béke, az igazságosság, a tisztaság, a szeretet, az engedelmesség és a bölcsesség forrása.  Ajándékaiddal töltsd el Egyházadat, hűséges szolgáidat és papjaidat, szerzeteseidet, testvéreinket és egész Ukrajnát! Ámen.”

Szentáldozás után a püspökök elimádkozták a Szent Mihály Arkangyal imát. A reggeli után megkezdődött az ülés, majd 15:00-kor a püspökök elimádkozták az Irgalmasság rózsafűzérét az ukrán népért. Az áhítatot Olekszandr Jazloveckij kijevi-zsitomiri segédpüspök vezette.

A konferencia harmadik napján reggel a püspökök szentmisét mutattak be, melynek főcelebránsa Vitalij Szkomarovszkij lucki megyéspüspök, Ukrajna Püspöki Konferenciájának elnöke volt.

Szentbeszédet mondott Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök. A prédikáció elején megkérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel saját maguknak a kérdést: hogyan hallgatom és hallgatom-e Isten Igéjét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az életben különböző hangokat hallhatunk, nem könnyű jelen lenni az „itt”-ben és a „most”-ban, nem könnyű hallani. A püspök megosztotta a reggeli ima- és Isten meghallgatásának tapasztalatát.

„Hallgatom-e az Urat, aki szól hozzám? Vagy inkább hallgatok a sok ügyre, mellyel tele vannak a gondolataim? Minden ügyünkben, döntéseinkben arra kell figyelnünk, hogy mit mond az Úr. Hol találom meg a hangját? Ott, ahol szeretet van, vagy ott, ahol félelem van? Ha félelem van bennem, akkor még nem tértem meg, még nem hallom az Úr hangját. Megértettem egy nagyon lényeges dolgot:  a megtérés egyik legfontosabb szempontja, hogy mennyire hallom meg Isten hangját, mely jelen van az eszemben és a szívemben is.

A püspök elmondta, hogy elmélkedett az olvasmány szavain, melyben az Úr úgy szól Izraelhez, mint jegyeséhez. Az Úr ugyanezeket mondja nekünk a háború idején is. Ezért érdemes figyelni, hogy mit mond az Úr a liturgia által. Hogy megtérjünk, hogy meghalljuk az Úr szavát.

A szentmise végén Vitalij Szkomarovszkij megköszönte a rektorátusnak, a szeminaristáknak, valamint a személyzetnek, hogy jó feltételeket biztosítottak a püspökök imájához és munkájához. Isten áldását kérte rájuk!

Forrás: rkc.org.ua