Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves testvérek és jóakaratú emberek!

A lengyel gazdák tüntetéseivel kapcsolatban, amely az ukrán-lengyel határon történnek, mi Ukrajna Római Katolikus Egyházának püspökei Önökhöz fordulunk, hogy legyenek ítéleteikben mérsékeltek és őrizzék meg hidegvérünket ezekkel az eseményekkel kapcsolatban.

Láthatjuk, hogy a lengyel gazdák hogyan próbálják megoldani a problémákat és megakadályozni a szerintük veszélyes folyamatokat, melyek ökológia veszélyt és katasztrófa bekövetkeztét eredményezhetik számukra. Törvényes joguk van a sztrájkra, kifejezhetik polgári álláspontjukat. De közben ismeretlenek arra használják fel ezt a helyzetet, hogy viszályt és nemzetközi ellenségeskedést szítsanak az ukrán és a lengyel nép között.

Egyértelműen felismerhető: az egyes csoportok, egyének módszere arra irányul, hogy a társadalom egy-egy csoportjának tisztességes és világos igényeit az érzelmi síkra tereljék, és ehhez a két nép történelmi viszonyait használják fel. Az érzelmek pedig e körülmények között olyan szikrává válnak, melyek szítják a gyűlölet tüzét, és megteremtik a manipuláció feltételeit.

Az ilyen technológiák alkalmazásának ékes példája volt a földre kiömlött gabona, valamint az orosz agresszor felszólítása, hogy „jöjjön és állítsa helyre a rendet”.

Az ukrán nép, mely egy éhínséggel járó mesterséges népirtást is átélt, mélyen magában, mentalitásában hordozza a kenyér iránti tiszteletet. Tehát a földre kiborított gabona előhozza a traumát és a tragikus tapasztalatot, melyet az orosz agresszió is megerősít. Ezeket a cselekedeteket vandalizmusnak nevezik és úgy érzik, hogy leértékelik őket, ellenségesen bánnak velük, gyűlölik őket és szítják a bosszúvágyat. Ezért feltehetjük a kérdést: vajon a lengyel gazdák célja valóban az, hogy az ukránokból kihozzák ezeket az érzéseket? Vajon az események ilyen fejleménye elősegíti-e a párbeszédet és a megértést? Az sem felesleges, hogy választ kapjunk a következő kérdésre: azok a személyek, akik megszervezik az ilyen provokációkat, valóban a farmerek gazdasági érdekeit és országuk biztonságának fontosságát veszik-e figyelembe? Kinek érdeke, hogy az ukrán és a lengyel nép között ellenségeskedés és gyűlölet legyen?

Tehát, testvéreim, mindenkit beszédében és cselekedeteiben óvatosságra és felelősségre intünk. Ne hagyjuk, hogy a hangsúly a pragmatizmusról az érzelmekre, gazdasági kérdésekről nemzetközi kapcsolatokra, a vállalatok közötti üzleti ügyletekről a népek közötti kapcsolatokra terelődjön. Egy gazdasági válságot sokkal könnyebb megoldani, mint egy nemzetek közti ellenségeskedést. Olykor több generáción át tart. Jelenleg nincs annyi időnk. Mi, ukránok a háború kezdete óta sok segítséget kaptunk és kapunk a lengyel néptől. Ne engedjük, hogy egy harmadik fél megosszon bennünket és gyűlöletet keltsen bennünk. Kérjük, hogy imádkozzanak erre a szándékra és kérjék Istent, hogy adjon bölcsességet és istenfélelmet azoknak, akiknek meg kell oldaniuk ezt a problémát. Vezesse őket a jóakarat és az állampolgárok biztonságáért érzett felelősség, tiszteletben tartva a másik oldal jogait.

  1. március 9.

Ukrajna Római Katolikus Egyházának püspökei