A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően a 2018-as évben is több egyházközség és karitász szervezet részesült támogatásban. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük az egyházközségek közösségi célú programjaihoz és beruházásaihoz nyújtott támogatásokat, melynek köszönhetően fontos felújítások, fejlesztések valósulhattak meg, illetve közösségépítő, erősítő programokra kerülhetett sor! Az alábbi egyházközségek köszönetét tolmácsoljuk:

Támogatott szervezet: Téglási Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A téglási római katolikus templom felújításának folytatása

Támogatott szervezet:Ungvári Római Katolikus Szent György Plébánia
Támogatás célja: A radvánci műemlék romtemplom állagának megőrzésére irányuló beruházás

Támogatott szervezet: Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja:    A sislóci római katolikus plébánia befejezésére irányuló beruházás
Egyházi közösségi célú programok a sislóci római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Técsői Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Felújítási munkálatok befejezése a técsői római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Técsői Szent István Karitász
Támogatás célja: Közösségi ház építésével kapcsolatos beruházás Kerekhegyen

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Hitéleti programok és a plébániaépület belső felújításának befejezése a ráti római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Kisszelmenci Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A kisszelmenci római katolikus templom homlokzatának felújítása

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Hitéleti, kulturális, közösségépítő programok az ungvári egyházközségben

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család karitász
Támogatás célja: Hitéleti, kulturális és közösségépítő programok az aknaszlatinai egyházközségben

Támogatott szervezet: Gálocsi Rózsafüzér Királynéja Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A gálocsi római katolikus templommal kapcsolatos beruházások.

Támogatott szervezet: Gyertyánligeti Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A gyertyánligeti templom belső felújítása

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Az aknaszlatinai plébánia külső szigetelése

Támogatott szervezet: Nagybocskói Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A nagybocskói templom alagsori termeinek felújítása

Támogatott szervezet: Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász
Támogatás célja: Hitéleti, oktatási és kulturális programok a rahói járás szórványközösségeiben

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége RahóTámogatás célja: A rahói római katolikus egyházközséghez tartozó épületekkel kapcsolatos beruházások

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége Kőrösmező
Támogatás célja: A kőrösmezői római katolikus egyházközséget érintő felújítási, építési beruházások

Támogatott szervezet: “Páduai Szent Antal Karitász” Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: Raktár és iroda helyiség kiépítése a Páduai Szent Antal Karitász részére

Támogatott szervezet: Munkácsi Szent Márton Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: 2018-as közösségépítő programok a munkácsi egyházközségben