Vitálij Szkomarovszkij, az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnökének körlevele Ukrajna teljes körű inváziójának második évfordulója alkalmából

 Krisztusban szeretett testvéreim!

Idén február 24-én emlékezünk Ukrajna teljes körű inváziója második, valamint az ukrán-orosz háború tizedik évfordulójára. Az orosz agresszió gyors lefolyásához fűződő reményeink meghiúsultak. Hazánk továbbra is hordozza a háború nehéz súlyát, nagyon sokan siratják elhunyt szeretteiket vagy életjelet várnak azoktól, akik eltűntek vagy fogságba kerültek.

A jelenlegi nagyböjt arra emlékeztet bennünket, hogy vissza kell térnünk az Istenhez, a Szeretet és a Szabadság Istenéhez. Minél nagyobb teret biztosítunk életünkben az isteni kegyelemnek, annál kisebb lesz a bűn tere, mely sokféle bajnak és a halálnak a forrása. Biztatok mindenkit, aki már régen gyónt, hogy tartson lelkiismeretvizsgálatot és béküljön ki Istennel, embertársaival.

Kedves Testvéreim! Saját magamat és titeket is arra biztatlak, hogy február 24-t töltsük buzgó imával és böjttel, hogy felfedezzük Isten utáni vágyunkat és éljük át a Vele való találkozást. Ez a nap legyen egy előrelépés azon az úton, mely visszavezet bennünket a Szerető Atyához, aki ismeri szívünket, meghallja imáinkat, és akinek összeszorul a szíve látva könnyeinket és fájdalmainkat.

Maradjunk az ima állapotában, hogy befogadhassuk Isten Igéjét. Álljunk meg, mint a szamaritánus, ha szenvedő embertársat látunk. Legyünk irgalmasok ebben az időszakban.

Minél inkább megéljük a megtérést, annál inkább megérezzük az új reményt, melyet Krisztus ajándékoz. Annak ellenére, hogy mindenféle ideológiákkal, manipulatív és elkeserítő hírekkel bombáznak bennünket, halljuk meg Isten Szavát és szemléljük Jézus Krisztust! A nagyböjt útja fájdalommal és szenvedéssel van tele, ugyanakkor mindig egy új hajnalhoz, a Feltámadáshoz vezet!

A megtérés és az isteni kegyelemben való növekedés idején áldjon meg bennünket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

2024. február 21.

                         Vitalij Szkomarovszkij, lucki megyéspüspök, az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia elnöke